Ansvar groeit door overname portefeuille van Zurich

Algemeen directeur Peter van Geijtenbeek Turien & Co. ©

Ansvar Verzekerings-maatschappij N.V. groeit sterk door de overname van de portefeuille schade-verzekeringen van Zurich Insurance Company Ltd. Deze portefeuille werd in volmacht geadministreerd door Turien & Co.

Assuradeuren. Ansvar is gevestigd in Amsterdam en profileert zich als schadeverzekeraar met name in het duurzame segment. Oorspronkelijk in 1967 opgericht als dochter van het gelijknamige Zweedse concern is de onderneming sinds 2006 gelieerd aan Turien & Co., beide als onderdeel van dezelfde Holding. Door overnames wordt naast het label van AnsvarIdéa Verzekeringen ook het label van Wederkerige 1820 gevoerd.

Het onderbrengen van de schadeportefeuille bij Ansvar is onderdeel van de strategie van Turien & Co. om met meerdere volmachtgevers het palet van producten en diensten voor het intermediair verder uit te breiden. Turien & Co. is gevestigd in Alkmaar en richt zich als assuradeur op diverse niches in de Nederlandse markt, waaronder het exclusieve autosegment, het particuliere topsegment, werkgeversaansprakelijkheid, beroeps- en bestuurders-aansprakelijkheid en recent cyberinsurance.

Met deze overname realiseert Ansvar de gewenste schaalvergroting en verbreding van de verzekeringsportefeuille. De hieraan verbonden organisatorische integratie tussen Ansvar en Turien & Co. versterkt de mogelijkheden in de inrichting van de essentiële functies van de verzekeraar. Daarnaast biedt het Turien & Co. de mogelijkheden om sneller in te spelen op behoeften en ontwikkelingen vanuit de markt.

De assurantieadviseurs en verzekeringnemers zullen weinig tot niets merken van deze portefeuilleovername. Voor hen verandert er, behalve de risicodrager, niets. De polissen en bijbehorende voorwaarden zijn door Ansvar één op één van Zurich overgenomen en de dienstverlening blijft via Turien & Co. gewaarborgd.

GEEN REACTIES