‘Captive ondersteunt risk management ondernemingen’

© NARIM

Met een eigen verzekeraar (captive) kunnen ondernemingen specifieke bedrijfsrisico’s beter managen. Wel moet een captive onder Solvency II aan strengere eisen voldoen.

Dat blijkt uit een serie interviews met directeuren van captives bij grote ondernemingen in het decembernummer van NARIM-Magazine, waaronder Unilever, Heineken en Akzo Nobel.

Tool
Bedrijven, met name multinationals, werken al jaren met captives. Bij sommigen, zoals Unilever, gaat de geschiedenis bijna een eeuw terug. Veel captives werden in jaren negentig opgericht, destijds mede vanuit het oogpunt van het verlichten van de belastingdruk. Maar het hoofdargument is dat bedrijven een captive zien als een tool bij het risicomanagement. Zo hebben Nutreco, Arcadis en de NS de (wereldwijde) aansprakelijkheidsrisico’s in hun captive ondergebracht.

Bewustzijn
‘Wij hebben als beleid de zogenaamde frequent losses in eigen huis te houden’, stelt Ronald de Vos, Insurance Manager bij Nutreco. Daarmee bespaart Nutreco niet alleen verzekeringspremies richting ‘gewone’ verzekeraars, maar kan volgens De Vos binnen de onderneming ook effectief aandacht worden gevraagd voor risicobewustzijn, omdat schades meteen in de eigen portemonnee gevoeld worden.

Inzicht
Marc de Ruiter, Corporate Insurance Manager bij Unilever, vindt dat een captive inzicht creëert in het risicoprofiel van de organisatie. ‘De captive fungeert als een ideaal verlengstuk tussen de business en de externe herverzekeringsmarkt om een volledig en inhoudelijk beeld te vormen van de risico’s van de organisatie.’ Verder heeft het risicoperspectief ook een bedrijfseconomische kant, zoals blijkt bij Akzo Nobel. Marc Heiligers, Director Insurance bij Akzo, geeft aan dat via de verzekeringsentiteit schades worden overgeheveld van de business units naar corporate. ‘Hierdoor
laten de business units minder pieken en dalen in hun resultaat zien. De captive betaalt het grootste deel van de schades en is in principe ook leidend in het claimmanagement.’

DNB
De captive valt onder toezicht van DNB en moet derhalve voldoen aan de geldende toezichtseisen. Dat is niet altijd even logisch vindt Eric Bloem Insurance Manager bij Heineken. ‘Door de regelgevende instanties wordt een captive hetzelfde behandeld als elke andere verzekeraar. Terwijl er alleen intern, binnen het concernverband, risico’s worden afgedekt via verzekeringsproducten. Een captive heeft bovendien maar één klant, het concern waartoe het behoort.’

Vlucht
Met Solvency II wordt de regelgeving steeds strenger en veel captives klagen daar dan ook over, met name de governance en de administratieve lastendruk. Marc Heiligers (Akzo) zou het daarom zinvol vinden om te onderzoeken of een Solvency Basic-variant voor captives kan worden ontwikkeld. Sommige captives ‘ontvluchten’ zelfs het strenge Solvency-toezicht door DNB. Onder andere Nutreco heeft hiertoe besloten. Ook Arcadis zit in het buitenland. Op Malta huurt de onderneming een zogeheten captive cell, een onderdeel van een grote captive die door AON wordt beheerd.

Positief
Het strengere toezicht heeft ook positieve kanten, vindt Marc de Ruiter (Unilever). ‘Het beheer van een captive onder Solvency II is in de loop der jaren drastisch, maar ten goede veranderd, en verlangt meer dan ooit de juiste expertise, vaardigheden en aandacht. De jarenlange voorbereidingen op Solvency II zijn daarbij een interessante leercurve geweest.’

Bron: decembernummer NARIM Magazine

GEEN REACTIES