Afvalcontainerbranden veroorzaken miljoenenschade

Containerbranden die overslaan op nabijgelegen bedrijven, winkels en woningen veroorzaken jaarlijks vele miljoenen euro’s schade.

Ondernemers lijken zich onvoldoende bewust van het brandrisico van afvalcontainers en verpakkingsmateriaal dicht bij hun gevels. Eenvoudige maatregelen – van goed opruimen tot een slot op de afvalbakken – voorkomen al veel ellende en schade.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars naar aanleiding van een inventarisatie van het probleem met overslaande afvalbranden. In 2013 en de eerste vier maanden van 2014 komt de geschatte schade als gevolg hiervan uit op iets meer dan twintig miljoen euro. Hierbij liepen achttien bedrijven, zes scholen/sportverenigingen, zes horecagelegenheden en twintig woningen (zware) schade op of gingen zelfs verloren.

Veel incidenten

Het Verbond concludeert naar aanleiding van recente incidenten met brandende containers, pallets of verpakkingsmateriaal vlak naast gevels dat ondernemers het risico op deze branden onderschatten. Zo raakten begin mei een winkelcentrum en bovenliggende woningen in Zwijndrecht nog zwaar beschadigd door een overslaande brand. In veel gevallen is de oorzaak brandstichting of broei/as in de container doordat er brandbare materialen in worden gegooid. De overlast voor omwonenden is vaak groot.

Checklistbrand.nl

Vorig jaar heeft het Verbond met de ‘checklist brand’ al een instrument ontwikkeld om ondernemers en winkeliers bewust te maken van dit risico.

Door pallets en afval goed op te ruimen en afvalcontainers af te sluiten, kan de kans op brandstichting fors worden teruggebracht. Vaak is het ook een kleine moeite om de containers in elk geval buiten werktijd naar binnen te rijden of het afval tijdig af te voeren.

Brandregres

Verzekeraars wijzen hun klanten – met behulp van de checklist – op de brandrisico’s en schade en persoonlijke ellende als gevolg van overslaand afvalvuur. Daarnaast hebben verzekeraars met de nieuwe, aangescherpte Bedrijfsregeling Brandregres 2014 de mogelijkheid om bedrijven die onzorgvuldig handelen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en eventuele (gevolg)schade op hen te verhalen.

GEEN REACTIES