Van Kesteren: Keurmerk Verzekeraars heeft wel degelijk draagvlak

“Als je kijkt naar het premievolume dan hebben de verzekeraars met het Keurmerk 60% tot 65% van het totale premievolume.”

Ron van Kesteren, directeur van de Stichting toetsing verzekeraars die het Keurmerk Verzekeraars toekent, reageert op ons artikel ‘Keurmerk Verzekeraars stelt weinig voor’:

Het is een negatief artikel over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Ik vind kritiek prima: waar dingen mis gaan of beter kunnen, moet dat vooral worden benoemd en bekritiseerd. Maar in je artikel sla je bij een aantal feiten de plank mis.

Feiten die ook blijken uit ons overzicht met feiten en cijfers die je bij het artikel hebt geplaatst.

Draagvlak

Je stelt dat 46 van de 520 daarvoor in aanmerking komende bedrijven het Keurmerk bezitten en dat het draagvlak klein is. Gemakshalve tel je alle verzekeraars en assuradeuren bij elkaar op.

Ten aanzien van de gevolmachtigden geldt dat deze pas sinds afgelopen najaar zich kunnen aanmelden bij het Keurmerk. Dat er nog geen zijn die het Keurmerk bezitten is logisch, want het Keurmerk behalen is geen sinecure. Als je kijkt naar het premievolume dan hebben de verzekeraars met het Keurmerk 60% tot 65% van het totale premievolume.

Er is dus weldegelijk een groot draagvlak voor het Keurmerk.

Niveau normen

Je stelt dat de keurmerknormen achterhaald zijn en dat die normen algemeen worden toegepast bij keurmerkverzekeraars en niet-keurmerkverzekeraars. Ik ben het met je eens dat er op het gebied van wet- en regelgeving en zelfegulering veel is gebeurd in de afgelopen jaren.

De keurmerknormen zijn echter ook fors aangepast.

Zoals uit de feiten en cijfers over 2013 blijkt, was de uitkomst bij 11 van de 17 reguliere beoordelingen dat er een herbeoordeling diende plaats te vinden omdat de betreffende verzekeraars op één of meerdere normen onvoldoende scoorden. In verreweg de meeste gevallen leidt de herbeoordeling binnen een periode van zes maanden tot het alsnog verlengen van het Keurmerk.

Dat bewijst dat door het Keurmerk de dienstverlening van de verzekeraar is verbeterd.

Verder staan er in het artikel diverse meningen van je, waar ik het niet mee eens ben. Zoals over de samenwerking met de AFM of dat het Keurmerk geen nut zou hebben voor verzekeraars die met geselecteerde adviseurs werken.

Hierover ga ik graag eens met je de discussie aan.”

Uiteraard nemen wij die handschoen op en komen we hierop later terug.

GEEN REACTIES