AFM: Kennis- en ervaringstoets bij execution only moet beter

AFM: Kennis- en ervaringstoets bij execution only moet beter
© Pixabay

De kwaliteit van kennis- en ervaringstoetsen voor consumenten die zelfstandig een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten, wisselt sterk. Daarom publiceert de AFM voor aanbieders en bemiddelaars een overzicht met aandachtspunten.

De toezichthouder deed onderzoek naar vijftien ‘execution only’-aanbieders en bemiddelaars van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De kwaliteit van de toetsen blijkt sterk uiteen te lopen, vragen zijn soms te weinig inhoudelijk. Sommige toetsen vragen voornamelijk aan de klant of hij zelf vindt dat hij voldoende kennis heeft over het product. Bijvoorbeeld: ‘Begrijpt u de polisvoorwaarden: ja/nee’. Deze ‘zelfrapportage’ is niet betrouwbaar, vindt de AFM. Toetsende inhoudelijke vragen, zoals: ‘Welk van de volgende stellingen is juist?’ zijn dat wel.

Enkele adviezen van de AFM: ‘Overweeg om een hogere weging te geven aan inhoudelijke kennisvragen ten opzichte van ervaringsvragen’; ‘Overweeg om “knock-out”-vragen op te nemen, waarbij de klant bij een foutief antwoord het product niet meer zelfstandig mag afsluiten’; ‘bied geen herkansingen aan’. Ook wordt geadviseerd om de toets periodiek te evalueren.

Poortwachtersfunctie
Bij execution only-dienstverlening zijn aanbieders en bemiddelaars van impactvolle financiële producten verplicht om eerst informatie over de kennis en ervaring van een klant in te winnen. Op basis daarvan beoordelen ze of de dienst of het product aansluit bij de kennis en ervaring van de klant. Klanten die onvoldoende kennis en ervaring blijken te hebben, krijgen een waarschuwing en kunnen vaak niet gebruikmaken van deze vorm van dienstverlening. Deze poortwachtersfunctie moet bijdragen aan de bescherming van consumenten.

Andere producten
Hoewel het onderzoek zich richtte op het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, verwacht de AFM dat de adviezen ook benut kunnen worden bij andere impactvolle financiële producten, zoals hypotheken en pensioenovereenkomsten. Ook kunnen ze nuttig zijn voor beleggingsondernemingen en pensioenfondsen, mits voor deze partijen vanuit MiFID II en de Pensioenwet specifieke wet- en regelgeving van toepassing is.

Bron: AFM

GEEN REACTIES