Conservatrix weigerde en-bloc versobering polisaanspraken

© Conservatrix

Afgelopen zomer heeft Conservatrix verschillende gesprekken gevoerd over een verkoop van de verzekeraar of van de portefeuille aan andere partijen. Die eisten allemaal een en-bloc versobering, maar Conservatrix weigerde dit.

Dat blijkt uit een feitenrelaas dat door DNB is opgesteld en via Minister Hoekstra met de Tweede Kamer is gedeeld. Volgens dit relaas heeft Conservatrix met behulp van een externe partij deze zomer de mogelijkheden van een verkoop van de portefeuille of de aandelen onderzocht. Uit gesprekken met mogelijk geïnteresseerde partijen kwam naar voren dat in alle gevallen een deel van de ‘problematiek geadresseerd zou moeten worden’ door de polisvoorwaarden van bepaalde verzekeringen met toepassing van een ‘en bloc’-clausule te wijzigen.

Een dergelijke clausule houdt in dat een verzekeraar eenzijdig wijzigingen kan aanbrengen in bestaande verzekeringen. Conservatrix heeft volgens het feitenrelaas samen met een externe partij een analyse uitgevoerd naar de mogelijke effecten. Uit deze berekeningen bleek dat het doorvoeren van een ‘en bloc’-maatregel voor een deel van de portefeuille in alle scenario’s tot forse wijzigingen van de verzekerde aanspraken zou leiden. Bovendien zou volgens Conservatrix sprake zijn van grote juridische onzekerheden bij toepassing ervan.

Conservatrix heeft daarom op 18 augustus het principebesluit genomen dat zij geen ‘en bloc’-wijziging zou doorvoeren. In een brief aan DNB een week later meldde Conservatrix dat zij had besloten het commerciële verkooptraject te staken, omdat zij de voor een verkoop van de aandelen of portefeuilleoverdracht benodigde omvangrijke en impactvolle ‘en bloc’- wijziging onverantwoord en onaanvaardbaar achtte.

De discussie over de en-bloc versobering doet denken aan de problematiek bij uitvaartverzekeraar Yarden. Die voerde wel een dergelijke versobering door, met goedkeuring van DNB, en werd vorige week in deze beslissing ondersteund door het gerechtshof.

Verder blijkt uit het feitenrelaas dat er bij het Ministerie van Financiën nog om financiële steun is gevraagd. Dit is geweigerd omdat de verzekeraar volgens de minister fundamenteel zwak was.

GEEN REACTIES