Aegon verdubbelt nettowinst 4e kwartaal; onderliggend resultaat daalt met 5%

AFM legt Aegon Levensverzekering boete op van half miljoen euro

Aegon heeft de nettowinst in het vierde kwartaal meer dan verdubbeld tot €986 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de belastinghervorming in de VS. Het onderliggend resultaat daalt overigens met 5% tot €525 miljoen door een zwakkere dollar.

Mede door de zwakke dollar werden er ook minder nieuwe levensverzekeringen verkocht: €225 miljoen (Q4 2016: 240 mln). Ook daalde de verkoop van schade- en aanvullende zorgverzekeringen met 22% tot €175 miljoen door een lagere productie van aanvullende ziektekostenverzekeringen.

De Solvency II ratio is in het vierde kwartaal met 6%-punten gestegen tot 201%. Het eigen vermogen nam in vierde kwartaal met €1 miljard toe. De belastinghervorming in de VS leidt nl. tot een reductie van netto uitgestelde belastingverplichtingen, waarvan €554 miljoen via de winst- en verliesrekening loopt.

Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Aegon sluit met goede vierde- kwartaalresultaten een jaar af waarin het bedrijf is gegroeid, veel van onze strategische doelen zijn behaald en onze financiële resultaten sterk zijn gestegen. De maatregelen die we hebben genomen, hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van onze solvabiliteitsratio, een verhoging van de kwaliteit van ons kapitaal en hogere kapitaalgeneratie.

“We worden een wendbaarder, technologiegedreven organisatie die beter dan ooit kan inspelen op de veranderende behoeften van klanten. Door efficiënt gebruik van nieuwe technologieën en door uitbesteding zijn we goed gepositioneerd om onze kostenbesparingsdoelstellingen te halen.”

Aegon maakte verder bekend dat commissaris Dirk Verbeek in mei na tien jaar terugtreedt uit de raad van commissarissen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor benoemingen en governance.

Bron: Aegon

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES