NN Leven verdubbelt winst in 2017

Het Nederlandse levenbedrijf van verzekeraar NN Group heeft de nettowinst in 2017 bijna verdubbeld. Het schadebedrijf rapporteerde juist een 30% lagere winst.

Leven
De winststijging van het levenbedrijf wordt vooral gestut door hogere beleggingsinkomsten, in het vierde kwartaal onder meer door de verkoop van een pakket preferente Unilever-aandelen. Zonder deze inkomsten, steeg de winst met ruim een kwart, vooral door de overname van Delta Lloyd en door een betere ‘technische marge’ (een beter sterfteresultaat). Het levenbedrijf presteerde verder sterk in nieuwe business. Ook hier is de invloed van de overname van Delta Lloyd merkbaar. Daarnaast realiseerde NN meer verkopen van collectieve DC-pensioencontracten.

Schade
De nettowinst van het Nederlandse schadebedrijf van NN Group nam in 2017 met ongeveer 38% af, hoewel in het vierde kwartaal het resultaat wel verbeterde. Ongeveer een derde van de winstdaling over 2017 kwam voor rekening van Delta Lloyd. Daarnaast kampt Nationale-Nederlanden met zeer matige resultaten uit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, vooral door meer claims. De verzekeraar heeft naar eigen zeggen maatregelen genomen om dit te verbeteren, maar het effect daarvan is in de resultaten over het vierde kwartaal nog niet te zien. In de loop van het jaar nam het resultaat van brand- en motorrijtuigenverzekeringen wel toe. Per saldo nam de combined ratio in 2017 met 2,4 procentpunt toe naar 102%.

Hypotheken
De hypotheekportefeuille van de Nederlandse bankactiviteiten van NN Group groeide met €5 mrd naar €17,6 mrd. Deels wordt de stijging positief beïnvloed door de overname van de bankactiviteiten van Delta Lloyd, deels door een hogere nettoproductie van €2,7 mrd. De totale nieuwe productie bedroeg in 2017 €4,1 mrd, vergeleken met €4,9 mrd een jaar eerder. De nieuwe productie is gelijk verdeeld over de vier kwartalen. Het bij NN Bank gestalde spaargeld nam met €4 mrd toe naar €14,1 mrd.

GEEN REACTIES