Adfiz-voorzitter: imago adviseur cruciaal bij aantrekken jong talent

Adfiz-voorzitter Wiertsema: Denk na over financiële vergoeding van nazorg

Om jonge mensen te interesseren voor het vak van financieel adviseur moet er hoognodig gewerkt worden aan een beter imago. ‘We zijn nu gewoon niet sexy genoeg!’

Dat stelde de kersverse Adfiz-voorzitter Roger van der Linden donderdag op de nieuwjaarsbijeenkomst van de branchevereniging in Bussum. In zijn toespraak zei hij bezorgd te zijn over de matige instroom van jonge mensen in het beroep van verzekerings-, pensioen- en hypotheekadviseur. Van der Linden weigert te geloven dat dit aan de PE-verplichtingen ligt, maar dat de belangrijkste oorzaak hiervan, het imago van de beroepsgroep betreft. ‘We moeten laten zien hoe belangrijk, innovatief en mensgericht we als beroepsgroep zijn, dat trekt talent aan. En dat begint met zelfvertrouwen en overtuiging. En dat samen willen uitdragen. Als adviseurs, maar ook als banken en verzekeraars. En als overheid.’

Van der Linden wees in dit verband naar de Wft, die volgens hem ‘volledig is opgehangen aan financiële producten’. ‘Als in Brussel of Den Haag gesproken wordt over onafhankelijk advies dan gaat het vooral om het aantal verschillende producten dat je kunt vergelijken. En dat is niet waar goed onafhankelijk financieel advies werkelijk om gaat.’ Voor klanten gaat het dan niet sec om sparen, lenen en verzekeren, aldus de Adfiz-voorzitter. ‘Het gaat om risico-inventarisatie en -beheersing, preventie, bewustwording, financiële planning, financieren, schadebegeleiding, belangenbehartiging en vermogensopbouw.’

Deze rijkheid van onze dienstverlening maakt dat financieel advies zo waardevol én belangrijk is, vindt Van der Linden. ‘Financieel advies disciplineert, vergroot de spaarzin, helpt schulden voorkomen, beschermt beter tegen risico’s en verbetert in algemene zin het financieel gedrag van mensen. Het is onze ambitie dat dít de eerste associatie bij financieel advies wordt, en dat dít de reden is waarom klanten om advies vragen.’

Verder vroeg de voorzitter in zijn toespraak opnieuw aandacht voor het thema onverzekerbaarheid. Er is volgens hem echt actie nodig om deze dreiging het hoofd te bieden. ‘Terecht heeft het Verbond van Verzekeraars verzekerbaarheid als speerpunt opgenomen in haar meerjarenplan Nieuwe Wegen. Maar nu komt het erop aan de belofte waar te maken.’ Van der Linden riep iedere individuele verzekeraar op om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin te nemen. ‘Als adviseurs staan we klaar om daarbij te helpen. Met goed advies, met goed risicomanagement, met goed poortwachterschap, met preventie, met het opvoeden van klanten, met het clusteren van risico’s en met het helpen zien wat er nodig is om samen tot oplossingen te komen. Maar dan moeten de deuren wel open staan. We zullen ook hier op elkaar moeten vertrouwen.’

GEEN REACTIES