8 april 2017 : Verzekeringsnacht

VVVW opgericht in 1888

Dit jaar bestaat titel 7.17 BW 10 jaar. Om deze reden wordt de jaarvergadering van de Vereniging Verzekeringswetenschap in een feestelijk jasje gestoken.

Niet een vergadering maar een verzekeringsnacht in het Wereldmuseum in Rotterdam. Een feestelijk diner afgewisseld met juridische intermezzo’s en daarna een eighties & nineties disco.

De dresscode is: black tie De toegangsprijs bedraagt: € 75,=.
In deze toegangsprijs is de ter gelegenheid van het jubileum samengestelde bundel ‘Bespiegelingen op 10 jaar: ‘nieuw’ verzekeringsrecht’ inbegrepen.

Vereniging voor Verzekeringswetenschap
De Vereniging voor Verzekeringswetenschap, gevestigd te Amsterdam, is op 7 november 1888 opgericht, aanvankelijk onder de naam Vereniging van Wiskundige adviseurs bij Nederlandsche Maatschappijen voor Levensverzekering, en sinds 1 september 1919  na verruiming van de doelstelling onder de huidige naam.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening en kennis van de verzekeringswetenschap in al haar facetten en in de ruimste zin des woords (artikel 3, lid 1, Statuten). De vereniging tracht dit doel te bereiken met alle middelen die dat doel kunnen bevorderen, in het bijzonder door het houden van vergaderingen, het doen houden van voordrachten en het uitgeven en verspreiden van geschriften.

De vereniging organiseert gewoonlijk in Utrecht een jaarvergadering in het voorjaar, in Amsterdam een najaarbijeenkomst en in Rotterdam een winterborrel met een keynote spreker.

De vereniging looft sedert 1984 periodiek de prof. mr. T.J. Dorhout Mees-prijs uit voor een beginnend auteur van een recent geschrift op het gebied van het verzekeringsrecht in de ruimste zin des woords.

De vereniging bezit een boekerij van ongeveer 4500 titels die in permanente bruikleen is gegeven aan de Universiteit van Amsterdam.

GEEN REACTIES