2018 was en 2019 wordt flink buffelen voor Lifetri

Het klinkt heel simpel: investeerdersgroep neemt levensverzekeraar over. Maar achter de schermen moet er heel veel werk worden verzet. Vanaf nul een verzekeraar opbouwen doe je niet zomaar.

Dat beeld komt naar boven uit het jaarverslag van Lifetri over 2018, dat overigens pas vorige week bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. Vanaf begin 2018 was het alle hens aan dek. Om te beginnen moest er een vergunning van DNB worden binnengehaald, met alle procedures die daar bij horen. Dit werd succesvol afgerond in juni vorig jaar met een vergunning voor natura-uitvaartverzekeringen. Verder moesten basiszaken als risicomanagement en interne controle worden opgetuigd.

Enkele maanden later kon de eerste overname worden genoteerd: in september werd uitvaartverzekeraar Nuvema overgenomen van Conservatrix. Deze portefeuille was voor een groot deel herverzekerd bij een partij gerelateerd aan Conservatrix, en dit contract moest worden ontbonden. Pas daarna kon er daadwerkelijk veel vermogen onder beheer (€165 mln) worden bijgeschreven. Daarnaast werd van Conservatrix een kleine levenportefeuille ingelijfd, Hooghenraed Levensverzekeringen. Verder kwam uiteraard de operationele verzekeringsbusiness mee met 185.000 polissen en 50 medewerkers. Tussendoor werd er nog een nieuw kantoor betrokken in Hilversum.

Begin dit jaar volgde een bestuurswissel. Bestuurders van het eerste uur, Ingeborg van den Hoek en Dick Stoop gaven het stokje door aan Philippe Wits en Ilse van den Bosch, beide overigens met een ASR-verleden. Zij konden begin mei de tweede vis binnenhalen: Klaverblad Levensverzekeringen, aanzienlijk groter dan Lifetri tot op dat moment. De technische voorzieningen voor het levenbedrijf van Klaverblad bedroegen eind vorig jaar €555 mln, tegenover €138 mln voor LIfetri. Verder werd de vergunning van Klaverblad Leven verworven. Half juli werd bekend dat de ACM toestemming heeft gegeven voor de overname; van DNB is nog geen groen licht binnen.

Wat de overname betekent voor de solvabiliteit van Lifetri is onduidelijk. Lifetri had eind vorig jaar een solvabiliteit van 191%, ruim boven de interne norm. Klaverblad Leven had, mede door een intern boekhoudkundig handigheidje, een fors hogere solvabiliteit dan een jaar eerder (247%). In het jaarverslag van Lifetri staat dat de aandeelhouders bereid zijn om extra kapitaal te storten als dit nodig is.

De rest van het jaar zal het bestuur naar verwachting wel zoet zijn met de juridische en operationele integratie binnen het Lifetri-geheel en met het in de steigers zetten van een nieuw beleggingsbeleid (het belegd vermogen van Nuvema en Klaverblad bestaat volledig uit obligaties). Voordat de aandeelhouders van Lifetri wat gaan verdienen, is er derhalve heel veel arbeid verricht.

GEEN REACTIES