Toezichthouders willen dialoog met verzekeraars over kunstmatige intelligentie

Toezichthouders willen dialoog met verzekeraars over kunstmatige intelligentie
© Pixabay

De AFM en DNB willen in gesprek met verzekeraars over de inzet van kunstmatige intelligentie. Op dit moment zijn voor het gebruik daarvan nog geen regels. De toezichthouders presenteren daarom een verkenning met tien aandachtspunten voor verantwoord gebruik van artificiële intelligentie (AI).

Momenteel experimenteren Nederlandse verzekeraars voorzichtig met zowel zelfontwikkelde als extern ingekochte AI-toepassingen. Deze zijn meestal bedoeld om (delen van) processen te automatiseren of optimaliseren. Voorbeelden zijn fraudedetectie bij schadeclaims en het voorspellen van klantvragen. DNB en AFM verwachten echter dat AI de komende jaren breder wordt ingezet, o.a. bij premievaststelling en acceptatie.

De ‘voeding’ voor AI-modellen, de inputdata, bestaan voornamelijk uit gegevens die intern bij verzekeraars beschikbaar zijn. Voor bepaalde processen worden deze data ook meer en meer verrijkt met externe databronnen, zoals weerdatabases, data van Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) of data van de Kamer van Koophandel.

Risico’s
Behalve kansen voor verzekeraars brengt kunstmatige intelligentie ook onzekerheden en risico’s met zich mee. Verzekeraars moeten zich ervan bewust worden dat AI in lijn dient te zijn met de eisen van een integere en beheerste bedrijfsvoering, en ook aansluit bij de productontwikkeling en de zorgplicht, vinden de toezichthouders.

Doel van de verkenning van DNB en AFM is dan ook het starten van een dialoog met de sector en andere stakeholders. De tien aandachtspunten, gebaseerd op reeds
gevoerde gesprekken, moeten dienen als startpunt voor verdere verdieping.

De tien aandachtspunten gaan in op het inbedden van AI in de eigen organisatie, op de technische aspecten en op de consument. Dat betreft, behalve privacy en solidariteit, bijvoorbeeld de vraag hoe AI-toepassingen in online beslisomgevingen de consument kunnen stimuleren om beslissingen te nemen die in zijn belang zijn.

Bron: DNB

GEEN REACTIES