Aansprakelijkheidsverzekeraars ICT-BEDRIJF FUJITSU aan zet?

Zelfs het ontwikkelen en leveren van boekhoudkundige software kan leiden tot een mega-claim :

ACHTER DE HORIZON EEN GROOT ZWART GAT
Horizon Software werd vlak voor de eeuwwisseling in gebruik genomen door het Britse staatsbedrijf Post Office. Het ICT-systeem automatiseerde de boekhouding van particuliere postagentschappen.

Maar als gevolg van systeemfouten klopten de cijfers vaak niet.

Fraude of diefstal
Lokale managers en medewerkers kregen daar de schuld van.
De Britse regering heeft een extra compensatieregeling aangekondigd voor postmedewerkers die ten onrechte zijn veroordeeld voor diefstal en fraude. Het gaat om een groep van ruim 500 mensen die eerder bij de rechter compensatie hadden afgedwongen, maar hun geld grotendeels zagen opgaan aan advocaatkosten.

POST OFFICE SCANDAL
Het Post Office Scandal draait rond postmedewerkers die het slachtoffer werden van een fout in een computersysteem dat onder meer transacties verwerkte. Daardoor leek het alsof bij postkantoren geld werd ontvreemd, terwijl dat niet zo was.

Tussen 2000 en 2014 zijn meer dan 700 medewerkers op basis van de foute systeemmeldingen vervolgd.

De gevolgen waren gigantisch: veel postmedewerkers verloren niet alleen hun baan of moesten naar de gevangenis, maar raakten ook hun woning of hun partner kwijt. Slachtoffers omschrijven de periode in Britse media als een nachtmerrie.

‘Vreselijk onrecht’
De 555 oud-medewerkers die nu extra geld krijgen, hadden gezamenlijk een zaak aangespannen tegen het bedrijf achter de postkantoren. Het Britse Hooggerechtshof oordeelde eind 2019 dat de software inderdaad vol fouten zat.

Overheid komt aanspraken weer eens niet na
Van de 43 miljoen pond die de slachtoffers werd toegezegd, kregen ze maar 12 miljoen; de rest ging naar juristen.

Premier Johnson zegde al eens toe dat de groep het verdient om volledig te worden gecompenseerd, “ook al kan dat de jaren van angst niet wegnemen”.

TOT HET UITERSTE
Indertijd stelde Sunak (toen nog minister  van Financiën) dat het “vreselijke onrecht” mogelijk nooit was ontdekt als de groep bij de rechter niet tot het uiterste was gegaan.

De zaak kan voor het bedrijf Post Office Ltd. in de honderden miljoenen lopen. Meer dan 2500 voormalige medewerkers die zeggen gedupeerd te zijn, maken aanspraak op een compensatie. Mensen van wie de strafzaak is heropend en die alsnog zijn vrijgesproken, krijgen vooruitlopend op een definitieve compensatie alvast 100.000 pond.

SPIJT…. maar wel een beetje laat door het stof
Japans ICT-bedrijf diep door het stof om Brits ‘postkantoorschandaal’
In Londen heeft ICT-bedrijf Fujitsu spijt betuigd voor zijn rol in het zogenoemde postkantoorschandaal. Als gevolg van softwareproblemen zijn ruim 900 postkantoormedewerkers in het Verenigd Koninkrijk onterecht veroordeeld wegens fraude.

PROBLEEM WAS ALS BEKEND
Nu blijkt dat het bedrijf al wist van deze problemen toen de software door de particuliere postagentschappen in gebruik werd genomen.
Directeur Patterson bood de ontslagen personen en hun families excuses aan. Het bedrijf zegt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn aandeel in de gerechtelijke dwaling. Patterson zei dat “vanaf het begin” duidelijk was dat hun ICT-systeem Horizon “bugs en fouten” bevatte.

Miljard pond schadevergoeding
De Japanse multinational voelt “een morele plicht” de slachtoffers te compenseren. Het bedrijf trekt daarvoor ruim een miljard pond (zo’n 1,16 miljard euro) uit. Directeur Paul Patterson van de Europese tak van Fujitsu heeft dat gezegd bij een verhoor door een parlementaire commissie.

Gerechtelijke dwaling
Het gaat om een van de de grootste gerechtelijke dwalingen in de Britse geschiedenis, zei premier Sunak vorige week. De honderden slachtoffers, die tussen 2000 en 2014 werden veroordeeld, wachten nog altijd op compensatie. Veel van hen zijn hun baan kwijtgeraakt en zitten diep in de schulden.

Tv-première docudrama
Deze maand ging een docudrama over het schandaal in première op de Britse tv. Sindsdien staat de affaire weer in de schijnwerpers. Sunak zegt dat er binnen enkele maanden een wet komt om alle onterecht uitgesproken vonnissen terug te draaien.

Slaap kindje slaap
Het staatspostbedrijf was op de hoogte gesteld van de softwareproblemen, verklaarde Patterson. Het is nog onduidelijk wat er met deze melding is gedaan.

‘Het duurt al veel te lang’
Naar de buitenwereld hield Post Office onterecht vol dat Horizon goed werkte. Ruim 900 vermeende fraudeurs werden veroordeeld, een deel van hen kreeg zelfs een gevangenisstraf. In 2021 werden tientallen slachtoffers vrijgesproken van diefstal.

Er is geen enkele reden waarom we nog niet volledig financieel zijn gecompenseerd“, verklaarde een slachtoffer tegen de parlementaire commissie. “Het duurt al veel te lang. Mensen lijden eronder en gaan dood.” De commissie-Zaken en Handel moet alle feiten in het debacle boven water krijgen.

Wordt het niet eens tijd voor een maatregel waarbij ambtenaren zelf evenredig achter de tralies moeten verdwijnen nadat aangetoond is dat zij de belangen van gestraften hebben geschaad door nalatigheid?

Zoals in het geval van de vermeende fraude door kassaleverancier De Haan: LINK
Dat gaat over ambtenaren die een gezonde onderneming doelbewust te gronde richten op basis van list en bedrog.
En geen kamerlid of Ministerie neemt enige vorm van verantwoordelijkheid.

GEEN REACTIES