Straffeloos liegen en bedriegen schering en inslag bij de overheid.

Afbeelding boven artikel in NU.NL

De Nederlandse overheid staat ten dienste van de inwoners van ons land.
Althans dat mag je verwachten. De overheid zorgt voor de aanleg van wegen, maakt plannen voor de bouw van huizen, bedrijfsterreinen en sportaccommodaties. Dieven en moordenaars worden opgespoord waar mogelijk en worden berecht. Verzekeraars 

Dat kost geld en dus moeten wij voor deze diensten betalen in de vorm van belastingen.

Het bestrijden van misbruik door burgers maakt deel uit van de taken die uitgevoerd worden door uitkeringsinstanties en door de belastingdienst.

Maar in de afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat een groot aantal dienaren van de overheid geen oog meer hebben voor de rechten van de burgers. Zij misbruiken hun macht en trekken zich niets aan van wetgeving die de rechten van burgers beschermen.

Waar zijn de echte kerels gebleven?

Er zijn voorbeelden te over. Denk maar eens aan de schandalige praktijken die ambtenaren van de Belastingdienst zich ongestraft kunnen permitteren. Met als gevolg dat het dagelijkse leven van tienduizenden burgers compleet overhoop wordt gehaald.

En natuurlijk weet niemand wie daarvoor verantwoordelijk is. Zowel de aanpak als de gevolgen getuigen van een onkunde die geen ondernemer zich kan permitteren.
Maar de ambtenaren heten Haas “en hij weet nergens van“: LINK

Zelfs tijdens parlementaire enquêtes wagen deze dienaren om te liegen of de waarheid te verhullen.

Een echte kerel zegt gewoon : “dat heb ik bedacht en het was achteraf bekeken geen goed idee”.
RTL Nieuws:
Jarenlang zag de Belastingdienst toeslagenadvocaat Eva González Pérez vooral als lastpak. De dienst werkte niet mee aan haar pogingen om genoegdoening te krijgen voor haar cliënten. Ook de aanhoudende vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt werden als vervelend ervaren.” LINK

en :

Jarenlang heeft de Belastingdienst bewust informatie achtergehouden over de toeslagenaffaire, uit angst voor een olievlekwerking. Dat blijkt uit nieuwe stukken die zijn vrijgegeven met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Ook wist de fiscus al in 2019 van etnisch profileren.” LINK

Dit zijn slechts enkele uit een reeks van voorvallen, waarbij de rol van de Overheid bedenkelijk is.
In genoemde affaires is sprake van een wijze van handelen waarbij tienduizenden gezinnen de dupe werden van onrechtmatige daden, gepleegd door ambtenaren.
Dat dit niet alleen “arme” mensen kan treffen, maar ook vermogende ondernemers, moge blijken uit onderstaand voorbeeld :

Van steenrijk naar straatarm:
Het gaat hier om twee ondernemers die met groot succes de overstap hebben weten te maken van ouderwetse kassa’s naar digitale kassasystemen.
Het feit dat zij in 2010 markleider waren op het moment dat medewerkers van de FIOD hun reputatie en bedrijf te gronde richtte, moge mede blijken uit het video-podcast die onze redactie maakte over de reconstructie van deze zaak:

Podcast Deel 1 : Meer over De Haan B.V. Kassasystemen

Podcast Deel 2: Onderzoek door de FIOD

Podcast Deel 3 : 10 april 2010 de inval door de FIOD

Podcast Deel 4 : Het Persbericht van het O.M.

Podcast Deel 5: Woordvoerders Belastingdienst 2010

De FIOD verzocht het NFI (Ned. Forensisch Instituut) om de software te onderzoeken.
Dat werd gedaan op 6 april 2012. Uit het verslag blijkt dat hen niets is gebleken
van onregelmatigheden in de software zoals deze aan de klanten van De Haan is
geleverd.
Podcast Deel 6a: Het eindrapport van NFI.

Podcast Deel 6b: Het proces op 8 mei 2012
Video d.d. 6 april 2012 : Demonstratie van de Fraudemodule zoals de FIOD stelt.

Podcast Deel 7: Fiod zette Hackers aan het werk

Podcast Deel 8: 2012 Uitspraak inz. vermeende Kassafraude

Podcast Deel 9 : Hoger Beroep in 2018

Officier van Justitie tijdens het Hoger Beroep : “Als wij deze zaak nu
voorgelegd zouden krijgen, zouden wij er niet aan zijn begonnen.”

Vrijspraak voor de beklaagden : De Haan B.V., Yvonne en Hans de Haan.

Podcast Deel 10 : Verzoek tot schadevergoeding afgewezen

GEEN REACTIES