SCHADE

Berichten die betrekking hebben op het onderwerp SCHADEverzekeringen

Verbond wil aparte WA-verzekering voor zware caravans

Met de zomervakantie in zicht vraagt het Verbond van Verzekeraars aandacht voor de verzekering van Nederlandse caravans en aanhangers boven de 750 kilogram die...

Uit onderzoek van verzekeraar AllSecur blijkt dat Nederlandse automobilisten die schade veroorzaken bij een andere auto, lang niet altijd geneigd zijn hun gegevens achter...
Meer beperkende voorwaarden bij verzekeren mobiele elektronica

Steeds meer inboedelverzekeraars voeren wijzigingen in hun productvoorwaarden door om de al jaren stijgende schadelast van mobiele elektronica tegen te gaan. Voor smartphones en...
Een derde van de autoverzekeraars negeert aantal kilometers bij bepaling premie

Volgens toezichthouder DNB lijkt de markt voor motorrijtuigenverzekeringen zich enigszins te herstellen. Er was in 2018 voor WA-verzekeringen nog steeds een negatief technisch resultaat maar...
Gouden Oor Erkenning voor VvAA

Verzekeraar VvAA heeft de Gouden Oor Erkenning niveau 1 behaald. Het Gouden Oor staat symbool voor het luisterend vermogen van een organisatie voor haar...
Teleurstellend eerste kwartaal voor Allianz

Allianz zet op de zakelijke markt in Nederland meer in op het ‘do-it-yourself’-concept, zo schrijft de verzekeraar in het jaarverslag over 2018. Allianz doelt daarbij...

Op de Nederlandse schademarkt vindt een zeer forse consolidatie plaats. Vrijdag maakte NN bekend de schadetak van Vivat te willen overnemen. Hoe erg is...
'Chinese bestuurder bekokstooft verkoop Vivat'

Het is nog wachten op goedkeuring van toezichthouder DNB op de vandaag bekendgemaakte verkoop van verzekeraar Vivat aan Athora en NN Group. Tijdens de persconferentie...
Topman Chris Oomen verlaat DSW 'onder druk'

Chris Oomen nam vorige week onder vele loftuitingen afscheid van zorgverzekeraar DSW. Hij laat een zorgverzekeraar achter met een matige solvabiliteit. Het kon niet op...
Ouderen vaker slachtoffer van inbraak, zowel in de woning als online

De dalende trend in het aantal woninginbraken is het minst sterk onder senioren. Dit betekent dat ouderen nu naar verhouding het vaakst slachtoffer zijn...

Marktpartijen signaleren een toename van 100%-tekening op de grootzakelijke verzekeringsmarkt. ‘Dat gaat ten koste van het principe van coassurantie.’ Dat stellen Rolita Hermelijn, assurantiemakelaar bij...

Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaand bericht door te zenden aan hen die tot de doelgroep behoren ?  Kent u iemand die : IN 1985 IN...
Extra inspanningen bij De Vereende leiden tot herstel resultaat

De verzekeringsportefeuille van de Vereende nam in 2018 wederom fors toe, met 28,9%. Stevige premieverhogingen bleken noodzakelijk, naast het herzien van de herverzekeringsstructuur. Deze...
Verbond: Opstalverzekeraar moet forse premieverhoging beter uitleggen

Het Verbond gaat in overleg met de Consumentenbond over de vraag hoe de communicatie rondom premieverhogingen bij opstalverzekeringen kan worden verbeterd. Bij de bond...
Marsh rapporteert grootste stijging zakelijke verzekeringspremies sinds 2012

Zakelijke verzekeringspremies zijn wereldwijd het eerste kwartaal van 2019 met gemiddeld 3% gestegen. Dit is de grootste premiestijging sinds 2012. Het is het zesde...
Interpolis wil planten op het dak

Sedumplanten op het dak kunnen het aantal schademeldingen door extreme neerslag verminderen. Achmea-label Interpolis wil daarom nog dit jaar 70.000 vierkante meter platte daken...
Kifid: verzekeraar had vooraf moeten waarschuwen voor beperking dekking

Een schadeverzekeraar die de dekking van een verzekering wil begrenzen, moet consumenten daarover voldoende informeren. Bij de consument die schade veroorzaakte met een auto...
Verzekeraars treuzelen met innovatie

Verzekerden wereldwijd maken zich steeds meer zorgen over het feit dat hun verzekeringen niet langer volstaan om nieuwe risico’s af te dekken, zoals cyberdreigingen...
Gemiddelde schade cyberaanval stijgt in jaar tijd met 63%

Ruim tweederde van de Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen (68%) heeft de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een cyberaanval. Een jaar geleden was...

Zakelijke verzekeraars kiezen vanwege de hogere kans op extreme weersomstandigheden vaker voor een hoger eigen risico bij gebouwenverzekeringen. Dat geldt dan wel specifiek voor stormschade,...
Partners van Findinet: