ZZP-er mét AOV realistischer over premie dan ZZP-er zonder

copyright Pixabay

Zelfstandige ondernemers die al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, lijken beter op de hoogte van de ins en outs van deze verzekering dan ondernemers zonder een AOV.

Dat valt op te maken uit de resultaten van een onderzoek van ZZP Barometer onder bijna 1.000 zelfstandigen. Op de vraag hoeveel een ondernemer voor een AOV wil betalen, lopen de antwoorden nogal uiteen bij deze twee groepen. Zelfstandigen met een AOV zijn bereid om gemiddeld €232 per maand aan premie te betalen, zelfstandigen zonder AOV willen maar €81 per maand voor een AOV opzij leggen.

Het is allemaal afhankelijk van de individuele omstandigheden en wensen van de verzekerde, maar even ruw geschat kan een zelfstandige met een premie van €232 zich voor circa €20.000 per jaar verzekeren tot de eindleeftijd, of kan hij/zij een kortdurende verzekering nemen met een hoger verzekerd bedrag (bv tussen de dertig en veertigduizend euro). Met een premie van €81 blijven de mogelijkheden beperkt tot een tweejarige uitkering met een verzekerd bedrag van ongeveer €20.000.

In de enquête van ZZP Barometer is niet gevraagd of de ondernemers zich bewust waren van de verzekeringsopties in relatie tot het premiebedrag. Daarmee zijn er uit de onderzoeksresultaten twee verschillende conclusies te trekken. Of zelfstandigen zonder AOV hebben eigenlijk geen idee van deze polis en roepen maar wat, of ze kiezen heel bewust voor lage maandlasten en voor een korte, relatief lage uitkering. Dit laatste is overigens een trend waar verschillende AOV-verzekeraars op proberen in te spelen.

Wel wordt duidelijk dat meer ZZP-ers serieus overwegen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dit ligt 7,2% hoger dan in 2017. Op dit moment heeft bijna twee derde van de zelfstandigen geen AOV.

GEEN REACTIES