Daling hypotheekportefeuille ING vlakt af

ING lanceert platform voor MKB-financiering

Aan de lange onafgebroken reeks van kwartalen waarin de Nederlandse hypotheekportefeuille van ING kleiner werd, lijkt in tweede kwartaal een einde te zijn gekomen.

Waar in de afgelopen jaren de portefeuille-omvang per kwartaal soms met wel meerdere miljarden afnam, bleef de daling in het tweede kwartaal van 2018 beperkt tot €0,2 mrd en kwam uit op bijna €111 mrd. De daling komt volledig voor rekening van de portefeuille van Westland Utrecht (-€0,3 mrd), waar geen nieuwe productie meer plaatsvindt en alleen nog wordt afgelost. Het ‘ongoing’ hypotheekbedrijf van ING Nederland liet zelfs een kleine stijging zien met €0,1 mrd. Dit betreft het saldo van nieuwe productie en aflossingen.

Verder neemt de kwaliteit van de Nederlandse portefeuille toe, stelt de bank. Dit uit zich niet alleen in hogere marges (die de lagere marges op spaarproducten meer dan compenseren) maar ook in een vrijval van voorzieningen. Doorgaans treffen banken juist voorzieningen voor mogelijke kredietverliezen, maar door de gunstige economische omstandigheden kon in Nederland voor €47 mln vrijvallen. ING maakt niet bekend wel deel betrekking heeft op de hypotheekportefeuille.

Ondanks de extreem lage rente blijven klanten massaal sparen. Bij ING Nederland nam het door klanten gestalde spaargeld toe met bijna €5 mrd naar ruim €147 mrd. Daarvan is €2,7 mrd daadwerkelijk spaargerelateerd en €1,6 mrd geld dat op de lopende rekening blijft staan. Volgens ING komt de stijging deels door een seizoenseffect (vakantiegeld).

De onderliggende winst van de Nederlandse activiteiten van ING steeg in het tweede kwartaal met €120 mln naar €676 mln, vergeleken met het tweede kwartaal van 2017. De stijging wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten en de vrijval van de kredietvoorzieningen.

GEEN REACTIES