‘Schrap assurantiebelasting op weersverzekering’

Pixabay

De Nederlandse overheid zou serieus moeten overwegen om de assurantiebelasting van 20% op de bredeweersverzekering te schrappen.

Daarvoor pleit de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. In een open brief aan Minister Schouten van Landbouw delen de akkerbouwers hun zorgen over de gevolgen van de langdurige droogte. Zo pleiten ze bijvoorbeeld voor het vrijgeven van beregening van akkers met consumptie- en zetmeelaardappelen in gebieden met (nu nog) een beregeningsverbod.

Volgens de NAV worden de huidige problemen versterkt door het feit dat deelname aan de bredeweersverzekering beperkt is, omdat deze verzekering voor veel boeren te duur is door het hoge eigen risico en de assurantiebelasting. De NAV vindt het ‘onbegrijpelijk, dat de Rijksoverheid niet open staat voor het afschaffen van de assurantiebelasting op de bredeweersverzekering, zoals dat bijvoorbeeld ook geldt voor transportverzekeringen’. Het doel van de verzekering was juist, dat boeren niet afhankelijk zijn van steun van de overheid, maar in de huidige vorm is de verzekering voor veel boeren niet aantrekkelijk, stellen de akkerbouwers.

Overigens laat de NAV in de open brief onvermeld dat de overheid voor akkerbouwers en de tuinbouw op dit moment een subsidie verstrekt voor de premie. Het gaat om de zogeheten ‘Tegemoetkoming premie brede weersverzekering’. Dit jaar is er een potje van €13 mln, waarbij deelnemers maximaal 65% van de premie krijgen. Volgens de website van de RVO is de regeling dit jaar nog niet gesloten. Op de site staan de tevens de voorwaarden waaraan de deelnemers moeten voldoen.

GEEN REACTIES