Werk-privé disbalans onder jonge ouders leidt tot verzuim

© Pixabay

Zo’n 28 procent van de kersverse ouders die in loondienst zijn, maakt geen gebruik van de ouderschapsverlofregeling. Zo blijkt uit cijfers van het UWV en inzetbaarheidsspecialist Robidus. De regeling is inmiddels twee jaar geleden aangenomen door de Tweede Kamer. Robidus, betrokken bij de inzetbaarheid van 1,2 miljoen werknemers, waarschuwt voor deze trend omdat de stress-gerelateerde klachten onder jonge ouders blijven stijgen.

Vaders vragen twee keer zo weinig ouderschapsverlof aan in vergelijking met moeders, blijkt uit data van Robidus. Van de totale aanvragen zijn 65 procent afkomstig van vrouwen en 35 procent van mannen. Vrouwen die gebruik maken van het ouderschapsverlof vragen dit gemiddeld aan voor 6,9 weken. Bij mannen ligt dit lager, namelijk op een gemiddelde op 6,2 weken.

Betaald ouderschapsverlof geeft beide ouders recht op 9 werkweken betaald verlof in het eerste levensjaar van het kind. De uitkering is 70 procent van het (gemaximeerde) dagloon. Naast ouderschapsverlof zijn er meerdere verlofregelingen rondom zorg voor kinderen en naasten. Onlangs deed demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) nog een voorstel om verlofregelingen te versimpelen.

“Het is goed om te zien dat de overheid de verlofregelingen wil versimpelen. Het is begrijpelijk dat zowel werknemers als werkgevers soms door de bomen het bos niet meer zien. Wij adviseren echter om dit niet af te wachten en de ouderschapsverlofregeling in te zetten. Wijzigingen zoals deze zijn niet binnen een jaar geregeld”, adviseert Robert Wondaal, Chief Business Officer bij Robidus.

De meest genoemde reden om geen verlof op te nemen, terwijl daar wel behoefte aan was, was bij zowel mannen als vrouwen dat de vergoeding te laag was of dat het financieel niet haalbaar was, zo blijkt uit eerder onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een andere reden die naar verhouding vaak werd gegeven was dat het ongunstig zou zijn voor de carrière of gewoonweg niet mogelijk was binnen het werk.

Het aandeel werknemers dat heeft verzuimd is het hoogst voor de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar blijkt uit cijfers van het CBS. Dit gaat om maar liefst 65,2 procent, tegenover het gemiddelde van 57,6 procent. “Het hoge verzuim onder jongvolwassenen, waaronder de groep jonge ouders vallen, is zorgwekkend. Wij adviseren werkgevers dan ook hun werknemers te stimuleren om gebruik te maken van de ouderschapsregeling en het gesprek aan te gaan. Je kunt het zien als een preventie-instrument, waarbij het ouderschapsverlof geen kosten met zich meebrengt voor de werkgever en uitval voorkomt. Wanneer een werknemer doorgaat tot hij of zij echt omvalt, is niemand daarbij gebaat. Daarnaast betaalt in dat geval de werkgever de rekening”, aldus Wondaal.

Bron: Robidus (onderdeel van a.s.r.).

GEEN REACTIES