Zorgpremies nemen 3 tot 10 euro per maand toe in 2022

zorgpremies 2022

Uiterlijk 12 november moesten alle verzekeraars de premie van hun zorgverzekering voor 2022 bekendmaken. Een enkele vroege vogel maakte de premies al eerder bekend, maar het grootste gedeelte wachtte daarmee tot de laatste dag. De overheid verwachtte een tariefsverhoging van 44 euro op jaarbasis, ofwel 3,67 euro per maand. De meeste verzekeraars blijven daar onder, sommige gaan er echter flink overheen. Hier een overzicht van de verschillende premieverhogingen.

Achmea

Achmea zet 380 miljoen euro uit de reserves in om de premiestijging te beperken. De verschillende merken van Achmea profiteren hiervan. Het bedrijf doet een beroep op de reserves om de zorgpremie betaalbaar te houden.

“Vanuit onze coöperatieve identiteit streven wij naar een goede balans tussen een scherpe zorgpremie voor onze klanten en het behoud van een gezonde financiële positie van ons bedrijf. Door het hogere resultaat op onze zorgactiviteiten is het mogelijk dit jaar een extra stap te doen en ervoor te zorgen dat de premiestijging beperkt blijft. Dit hogere resultaat komt vooral door het uitstel van de planbare zorg en de additionele overheidsbijdrage vanuit de catastroferegeling gerelateerd aan Covid-19. De inzet van circa € 380 miljoen uit de reserves is hoger dan bij de premiestelling voor 2021. Toen werd € 136 miljoen ingezet”, aldus Achmea.

  • Zilveren Kruis: + 3 euro per maand
  • De Friesland: + 3 euro per maand
  • Interpolis: + 3,45 euro per maand
  • Pro Life: – 3,55 euro per maand
  • FBTO: +3,45 euro per maand

CZ

CZ maakt gebruik van de teruggave van het overschot uit de landelijke catastroferegeling voor de coronapandemie om de premiestijging te beperken. Er resulteert een stijging van 4,9 euro per maand.

CZ bestuursvoorzitter Joep de Groot zegt over de stijgende premie: “Het berekenen van de zorgpremie was dit jaar een lastige opgave. Er zijn veel onzekerheden en de pandemie is nog niet voorbij. Het toenemend aantal besmettingen betekent opnieuw een groot beroep op de zorg. Het vraagt veel van hen. Maar ook van patiënten die mogelijk weer langer moeten wachten op hun geplande operatie. Veel onzekerheid over het verdere verloop en daarmee de impact op zorg.”

Nationale-Nederlanden

Ook Nationale-Nederlanden zet reserves in om al te extreme premiestijgingen te voorkomen. Bovendien introduceert de verzekeraar in 2022 een nieuwe combinatiepolis. Deze vervangt de restitutiepolis die tot en met 2021 afgesloten kon worden. De premie van de nieuwe combinatiepolis is 2,80 euro per maand hoger dan van de oude restitutiepolis.

Bianca Knispel, directeur Retail Schade & Zorg: “Met de introductie van onze combinatiepolis bieden wij een kwalitatief goede basisverzekering voor een scherpe prijs. Door hier onze nieuwe zorgbundels aan toe te voegen, kunnen klanten zelf kiezen voor een aanvullende zorgverzekering die volgens hen goed past bij de levensfase waarin zij zitten.”

Univé

Univé verhoogt de premie voor de naturapolis Zorg Geregeld met 8,26 euro per maand. De restitutiepolis Zorg Vrij wordt 10,47 euro per maand duurder.

Namens Univé verklaart Ron Bavelaar, voorzitter van de raad van bestuur van Coöperatie Univé, de relatief hoge stijging als volgt: “Dat de maandelijkse premiekosten voor de basisverzekering hoger zijn dan de jaren ervoor heeft te maken met de eenmalige bijdrage die zorgverzekeraars vanuit het Zorgverzekeringsfonds hebben ontvangen om onvoorziene coronazorgkosten mee te compenseren. Onze leden hebben hier vorig jaar al van geprofiteerd. Wij hebben toen met deze bijdrage direct al de premiekosten gedrukt.”

OHRA

OHRA laat de premie van de basisverzekering toenemen met 2,70 euro per maand. OHRA komt tot deze relatief lage toename door de inzet van reserves vanuit het eigen vermogen. Net als moederbedrijf Nationale-Nederlanden stapt OHRA over van een restitutiepolis naar een combinatiepolis.

“Dit betekent dat OHRA nog steeds in bijna alle gevallen 100% van de rekening betaalt. Hier zijn twee uitzonderingen op: klanten die gebruikmaken van een niet-gecontracteerde zorgverlener binnen GGZ en wijkverpleging/thuiszorg. Daarvan betaalt OHRA 75% van de rekening, waarbij ook rekening wordt gehouden met een maximum tarief. De rest betaalt de klant -in het geval van niet-gecontracteerde zorg- zelf. Zo blijft OHRA één van de weinige zorgverzekeraars waar klanten zelf kiezen door welk ziekenhuis, arts of fysiotherapeut ze zich laten behandelen”, aldus OHRA.

VGZ

VGZ verhoogt de premie van de naturapolis met 8,20 euro en van de restitutiepolis met 10,20 euro per maand. Hiermee zit de verzekeraar ruim boven de verhogingen van de meeste andere zorgverzekeraars.

Menzis

Menzis maakte de zorgpremie voor 2022 al eerder bekend. Deze verzekeraar rekent in 2022 3,25 euro per maand meer dan vorig jaar.

DSW

Zoals meestal was DSW er weer vroeg bij. Met een stijging van 3,25 euro per maand blijft de toename ook hier redelijk beperkt. DSW was dit jaar wel iets later dan anders, doordat er nog belangrijke informatie ontbrak.

Directeur Aad de Groot: “Inmiddels hebben we de coronacijfers tot en met september ontvangen van de ziekenhuizen, zodat we nu een goede inschatting kunnen maken van de steun die wij ontvangen. Dat gaat landelijk voor alle zorgverzekeraars om een bedrag tussen de € 300 en € 400 miljoen. Wij vinden dat niemand financieel beter mag worden van de coronacrisis, dus die steun betalen we door aan de verzekerden. In ons geval is dat zo’n € 26 miljoen op jaarbasis en dat komt per premiebetaler neer op € 4,25 per maand, zodat we daarmee de noodzakelijke premiestijging kunnen dempen”.

GEEN REACTIES