AFM legt manco’s in dienstverlening intermediair bloot

AFM legt manco's in dienstverlening intermediair bloot
© Mohamed Hassan, Pixabay

Financieel dienstverleners moeten op een aantal punten hun huiswerk beter doen, zegt de AFM. Zo legt van de intermediairs die samenwerken met andere partijen zestien procent de afspraken niet vast. Wanneer er dan iets misgaat, wordt dit vaak niet gemeld bij de AFM. Daarnaast maakt een meerderheid van de financieel dienstverleners het beheerst beloningsbeleid niet openbaar en worden freelancers nog steeds variabel beloond.

Dit zijn de voornaamste conclusies van het rapport Marktindrukken van de AFM. In juni uitte de toezichthouder al haar zorgen over de manier waarop financieel dienstverleners samenwerken met andere partijen, bijvoorbeeld op het gebied van IT-diensten. Afspraken hierover kunnen financieel dienstverleners het best vastleggen in contracten en service level agreements. Maar zestien procent doet dit dus niet. Meer dan twee derde maakt vooraf ook geen risicoanalyse van de samenwerking. En als er dan iets misgaat, worden deze incidenten niet gemeld, waar dat wel had gemoeten. “Verontrustend”, vindt de toezichthouder.

Perverse prikkels

Ander punt is dat een meerderheid van de onderzochte financieel dienstverleners het beheerst beloningsbeleid niet openbaar heeft gemaakt. Met zo’n beloningsbeleid moet voorkomen worden dat medewerkers door perverse prikkels zaken doen die niet in het belang zijn van de klant. Het openbaren maakt het voor klanten duidelijk hoe de onderneming haar medewerkers beloont.

Daarnaast blijkt dat veel financieel dienstverleners freelancers ten onrechte nog steeds volledig variabel belonen. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van het behalen van een bepaald resultaat. Dit geeft een verkeerde stimulans en is niet in het belang van de klant en daarmee niet toegestaan.

De informatie in de Marktindrukken komt onder meer uit de antwoorden op de dit voorjaar afgenomen vragenlijst voor de Markt Monitor Adviseurs en Bemiddelaars (MMAB) en de vragenlijst voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Uit de antwoorden blijkt verder dat net als in 2020 het merendeel van de financieel dienstverleners zich in de provincies Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant bevindt. Flevoland en Zeeland hebben het kleinste aantal intermediairs. Door concentratie en consolidatie daalde het totaal aantal vergunninghouders voor financiële dienstverlening van 7478 per 1 januari 2020 tot 7390 per 1 januari 2021.

Bron: AFM

GEEN REACTIES