Zo’n 50 beroepen hebben gat tussen verzekerbare periode en pensioenleeftijd

Zo’n 50 beroepen hebben gat tussen verzekerbare periode en pensioenleeftijd
© Pixabay

De meeste verzekeraars laten de eindleeftijd van hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen meestijgen als de AOW-leeftijd wordt verhoogd. Maar voor zo’n 50 beroepen volgen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de gestegen AOW-leeftijd niet. Ondernemers met zo’n beroep worden dus geconfronteerd met een gat tussen de beperkte eindleeftijd (bijvoorbeeld 55 of 60 jaar) en hun pensioendatum. Dit geldt niet alleen voor de zogeheten zware beroepen.

MoneyView heeft in het Special Item van februari een overzicht opgesteld van beroepen waarvoor bij veel verzekeraars een beperkte eindleeftijd geldt. De lijst is veel langer dan de klassieke zware beroepen als betonwerkers en stratenmakers. Ook krachtsportleraren, diskjockeys en acteurs lopen volgens veel verzekeraars meer risico om op latere leeftijd arbeidsongeschikt te worden.

Wat opvalt is dat de beperking op de eindleeftijd van verzekeraar tot verzekeraar fors kan verschillen. Een bejaardenverzorger kan zich bij drie verzekeraars verzekeren tot eindleeftijd 60, bij twee tot 65 en bij vier tot 67 of zelfs later. Twee verzekeraars willen die bejaardenverzorger daarentegen helemaal niet verzekeren. Voor TV-presentatoren lijkt het nog meer op ´alles of niets´: twee verzekeraars hanteren een eindleeftijd van 55, bij vijf kunnen zij zich verzekeren tot 67 of later maar bij zes verzekeraars kunnen zij geheel niet terecht.

Kortingen
Ander aspect dat Moneyview in het Special Item belicht is de zogeheten aanvangskortingsregeling. Deze kortingsregeling is ooit bedacht door verzekeraars om de concurrentie de loef af te steken. Inmiddels is het een standaard regeling geworden die alle verzekeraars kennen. Bij driekwart van de aanbieders van AOV’s is het inmiddels zelfs mogelijk om tussen kortingen te kiezen; aanvangskorting óf doorlopende korting. Bij een doorlopende korting vervalt de aanvangskorting, maar geldt gedurende de gehele looptijd van de verzekering een lagere premie.

Ook bestaan er allerlei collectiviteitskortingen of mantelkortingen waar ondernemers recht op hebben als zij lid zijn van bijvoorbeeld een belangenvereniging. Dat de klant die korting uiteindelijk altijd zelf betaalt en dat dit systeem de transparantie niet bevordert, wordt kennelijk collectief voor lief genomen.

MoneyView zegt al jaren van (individuele) verzekeraars te vernemen dat zij van dat kortingenoerwoud af willen, maar dit niet goed (als eerste) durven omdat de concurrent nu eenmaal óók die kortingen biedt. Verzekeraars zouden om de kortingencultuur te doorbreken dan ook eigenlijk afspraken met elkaar moeten maken. Maar dat staat de mededingingswetgeving weer niet toe. De kortingen zullen voorlopig dan ook nog wel blijven.

ProductRating
In het Special Item maakt MoneyView ook de jaarlijkse ProductRating bekend voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
De vijf sterren voor Prijsstelling gaan naar:
Aegon (AOV Variant Ongevallen en aandoeningen, incl. psyche) en Univé (RisicoVerminderaar ongeval en ziekte).
De vijf sterren voor Voorwaarden gaan naar: De Amersfoortse (AOV en Flexibele AOV) en
Movir (Soepel&zeker AOV).

Bron: Moneyview

GEEN REACTIES