ASR neemt afscheid van bankactiviteiten

ASR verwacht groei op alle verzekeringsonderdelen

ASR Bank, de bankdochter van verzekeraar ASR, staat op de nominatie om verkocht te worden. De bank werd onder meer gebruikt voor het ‘ophalen’ van spaargeld en de verkoop van hypotheken.

Dat maakte de verzekeraar bekend bij de publicatie van de jaarcijfers. Als motivatie geeft ASR dat ze de bank niet meer als kernactiviteit beschouwt, een besluit dat in de tweede helft van vorig jaar is genomen. Daarnaast speelt naar verwachting mee dat de bank niet heel erg winstgevend is; in 2017 werd ternauwernood winst gemaakt, terwijl voor toezichthouder DNB een heel raamwerk aan controles moet worden onderhouden en bekostigd. Met de stap om de bank te desinvesteren, wijkt ASR af van concurrenten NN, Achmea en Aegon, die tot op heden nog wel een volledige bank, met vergunning, bezitten.

Dit betekent overigens niet dat ASR stopt met het beleggen in hypotheken. Op de balans van de verzekeraar, als onderdeel van de beleggingen, staat bijna €8,2 aan hypotheken genoteerd. Daarnaast beheert ASR het zogeheten ASR Hypothekenfonds, wat vorig jaar met €1,3 mrd groeide naar €2,3 mrd. Ook kunnen klanten op dit moment nog spaarrekeningen openen.

Schade
Bij de schadetak van ASR daalde de operationele winst met ruim 15% naar €145 mln. ASR geeft als oorzaken de impact van de januaristormen (30 mln) en een groter aantal van omvangrijke claims in de tweede helft van 2018 bij ‘Property & Casualty’. Bij P&C steeg de combined ratio dan ook, met bijna drie procentpunt naar 98,4%. De combined ratio van de inkomensverzekeringen bleef stabiel op 90,8%. De schadepremies groeiden met bijna 17% naar iets meer dan €3 mrd, vooral vanwege de overname van Generali Nederland. De autonome premiegroei bedroeg bijna 5%.

Leven
Het levenbedrijf levert de grootste bijdrage aan de winst van ASR. In 2018 steeg het operationeel levenresultaat met 5% naar €664 mln. Ook hier was de bijdrage van Generali Nederland duidelijk zichtbaar (40 mln). De marge op de beleggingen groeide aanzienlijk, maar het sterfteresultaat verslechterde met bijna €10 mln naar €90 mln. Verder realiseerde ASR groei in het pensioenbedrijf. De premies voor DC-pensioenen namen met €85 mln toe, waardoor de verzekeraar naar eigen zeggen tot de top drie in de DC-branche behoort.

GEEN REACTIES