WIA/WGA-verzekeringen nog steeds verliesgevend

Resultaten WIA/WGA-verzekeringen 2010-2015 © DNB

Verzekeraars maken nog steeds geen winst met hun WIA/WGA-portefeuille. Wel zijn de resultaten aanmerkelijk beter dan in 2012 en 2013. Dat blijkt uit onderzoek van DNB.

Verliezen
Waar de verliezen op WIA/WGA-verzekeringen in 2012 en 2013 opliepen tot meer dan €600 mln per jaar, bedroeg dit verlies in 2014 ongeveer €100 mln. Naar verwachting komt het verlies over 2015 uit op €80 tot €90 mln. Deze cijfers betreffen het technisch verzekeringsresultaat, exclusief beleggingsopbrengsten.

Stappen
Ondanks deze verliezen toont DNB zich tevreden over de stappen die verzekeraars hebben gezet om het tij te keren. Zo worden de schadedata van het UWV gedeeld met de leden van het Verbond van Verzekeraars (via het Centrum voor Verzekeringsstatistiek). Verder zijn er wettelijke afspraken gemaakt om voor werkgevers de mogelijkheid te vergroten om in plaats van een verzekering bij het UWV het eigen risico te dragen en hebben verzekeraars grote vorderingen gemaakt bij het beter beheersen van de risico’s binnen deze specifieke portefeuille.

Risico’s
Daarnaast blijken verzekeraars volgens DNB beter in staat te zijn om de specifieke risico’s in te schatten. Wel blijft er onzekerheid over de schadelast, onder andere vanwege eventuele nameldingen van schadegevallen door het UWV. Verder ontstaat onzekerheid door het nieuwe product WGA-flex. Volgens DNB is er minder zicht is op de groep verzekerden (flexwerkers) dan bij WGA vast. Dit maakt een goede risico inschatting lastig, stelt de toezichthouder.

Bron: DNB Nieuwsbrief Verzekeringen

GEEN REACTIES