Website Findinet vernieuwd

M.i.v. 12 januari 2016 nieuwe rubrieken op Findinet

Findinet Nieuwsdienst maakt met ingang van 12 januari 2016 gebruik van een nieuwe website. De nieuwe website biedt de samenwerkende journalisten meer mogelijkheden voor opmaak van de artikelen. Thans is ook het vertonen van video-beelden geen probleem meer.

Findiprint
De documenten en dossiers die voorheen gedownload konden worden via Findiprint, treft u nog steeds aan via de button Findiprint. Wij werken nog aan een vernieuwde pagina.

Findipedia
In deze rubriek willen wij vernieuwde aandacht schenken aan het Kennisportal zoals u dat voorheen ook aan trof.

Via Findipedia biedt Findinet iedereen met verstand van zaken de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan het vastleggen van verzekeringsvak-relateerde kennis.

Wij beogen daarmee de verzekeringsmarkt een permanente basis te bieden voor het vastleggen en delen van kennis. Het kennisportal zal voortaan dus gevoed kunnen worden vanuit en door de verzekeringsmarkt zelf.

Aanvullingen en/of aanpassingen kunnen voorgelegd worden via het email adres redactie@findinet.nl.

Wij werken nog aan een vernieuwde opzet van dit onderdeel van de website.

Verzekeringsbanen
Onder deze noemer biedt Findinet vanaf 15 januari 2016 een heuse banenmarkt aan. Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar via deze rubriek laten weten welke wensen zij hebben. De redactie van deze rubriek neemt Jan Schrijver voor zijn rekening. Jan Schrijver is bepaald geen onbekende in verzekeringsland. Vanaf 1989 was hij als journalist verbonden aan Het Verzekeringsblad en daarna was hij directeur van Financieel College. Sinds 2000 is Jan Schrijver werkzaam als consultant voor werving & selectie / detachering van ervaren personen die werkzaam zijn bij verzekeraars of bij het intermediair.

Transparantie
Wij spreken de hoop uit dat Findinet samen met haar lezers aldus een bijdrage zal kunnen leveren aan de transparantie binnen de verzekeringsbranche.

GEEN REACTIES