Imago verzekeraars krabbelt langzaam omhoog

© Pixabay.com

Het percentage Nederlanders dat een ‘positief gevoel’ krijgt bij verzekeraars blijft stijgen. Dit komt vooral door tevredenheid over de claimafhandeling.

Onderzoek

Dit blijkt uit de jaarlijkse onderzoeken die het Centrum voor Verzekeringsstatistiek uitvoert voor het Verbond van Verzekeraars. 56% van de Nederlanders zegt nu een positief gevoel te krijgen bij verzekeraars. Dit is licht hoger dan de afgelopen jaren, maar nog ruimschoots onder het niveau uit de jaren 2008 en eerder. Onder de term ‘verzekeraars’ scharen de onderzoekers alleen de bij het Verbond ingeschreven leden en niet bijvoorbeeld gevolgmachtigd agenten die namens verzekeraars optreden.

Claims

Consumenten blijken vooral meer tevreden over de claimafhandeling van verzekeraars. Ook het ontvangen van duidelijke informatie, het af kunnen sluiten van producten die aansluiten bij de behoefte en deskundig advies van de verzekeraar droegen bij aan het betere imago. Anderzijds werd het imago gedrukt door negatieve berichtgeving over verzekeraars in de media, premieverhoging en het in de ogen van consumenten toenemend aantal uitsluitingen.

Rapport

Ook het ‘rapportcijfers’ dat consumenten aan verzekeraars geven stijgt langzaam naar een 6,1 in 2015. Verzekeraars krijgen een hoger cijfer dan banken en pensioenfondsen. Opvallend is het stijgende rapportcijfer voor (onafhankelijk) adviseurs. Na een aantal jaren rond een 5,5 te hebben gecirkeld, steeg het cijfer vorig jaar naar een 5,9.

Duidelijkheid

Ten aanzien van verbeterpunten voor de verzekeringssector concludeert het CVS dat consumenten vooral duidelijkheid en transparantie willen. Duidelijkheid over wat wel en niet gedekt is, duidelijk taalgebruik in mails en op de website, goed inzicht in de voorwaarden en kosten van een product en voldoende informatie wanneer een polis wordt aangeschaft.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES