Waarborgfonds Motorverkeer ziet aantal schademeldingen licht stijgen

Waarborgfonds Motorverkeer ziet aantal schademeldingen licht stijgen
© Pixabay

Na een jarenlange trend van dalende aantallen schaden ziet het Waarborgfonds Motorverkeer in zijn jaarverslag, net als in 2016, ook in 2017 een lichte toename in het aantal schademeldingen. Vooral schades aan wegmeubilair springen eruit. Speciale aandacht vraagt het Waarborgfonds voor doorrijders na een ongeval.

In 2017 werden 46.549 (2016: 46.164 ) claims bij het Waarborgfonds gemeld, waarvan 21.773 (2016: 22.230 ) voor schaden aan geparkeerde voertuigen, 18.918 (2016: 18.269) claims wegmeubilair, 1.231 (2016: 1.260) gevallen met personenschade en 4.627 (2016: 4.608) meldingen in de categorie “overige”. Onder de categorie “overige” vallen schaden in het rijdende verkeer.

Veroorzakers
Uitgesplitst naar het type veroorzaker blijken 44.743 (2016: 44.443) claims betrekking te hebben op doorrijders, 1.417 (2016: 1.415) op onverzekerde voertuigen, 264 (2016: 219) zijn veroorzaakt door gestolen voertuigen en 105 (2016: 87) door gemoedsbezwaarden.

In 2017 keerde het Waarborgfonds in totaal € 62.458.000 uit. De schadelast ligt daarmee 0,6% hoger dan in 2016. Het aantal ontvangen schaden is in 2017 met 0,8% gestegen ten opzichte van 2016. De gemiddelde schadelast over alle schaden ligt op een vrijwel gelijk niveau als 2016. De uitloop op de per ultimo 2016 gevormde schadevoorzieningen bedroeg € 2,7 miljoen (2016: € 3,1 miljoen).

De bedrijfskosten kwamen 1,6% lager uit dan voorgaand jaar.

De jaarlijkse bijdrage die verzekeraars aan het Waarborgfonds betalen is in 2018 gestegen door de groei van het verzekerde wagenpark. De hoogte van de bijdrage voor gekentekende en ongekentekende motorrijtuigen is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2016 (6,20 euro per motorvoertuig).

Wegmeubilair
Uit eerdere onderzoeken bleek dat de algemene economische ontwikkeling een rol speelt bij het aantal gemelde schaden. Daarnaast constateert het Waarborgfonds dat de groei in schademeldingen zich in belangrijke mate voordoet in schaden aan wegmeubilair. Daar speelt vermoedelijk de toename van het totaal aanwezige aantal wegmeubilair in Nederland een rol. “Dit is iets dat ons zorgen baart en wij vragen ons nog steeds af of dit element van de door de wetgever geboden zekerheid vandaag de dag nog past bij de oorspronkelijke uitgangspunten van de wet”, meldt de directie in het jaarverslag.

Doorrijdende 50-plussers
Speciale aandacht vraagt het Waarborgfonds voor doorrijders na een ongeval. Ruim 60 keer per dag rijdt een bestuurder door nadat hij tegen een geparkeerd voertuig gereden is. En dagelijks rijden 3 bestuurders door na het veroorzaken van een ongeval met letsel. Het slachtoffer wordt dan hulpeloos achtergelaten. Slechts een klein deel van de doorrijders komt uiteindelijk voor de rechter. Het Waarborgfonds keerde afgelopen jaar ruim 52 miljoen euro uit aan schade door een onbekend gebleven motorrijtuig, waarvan 15 miljoen euro naar letselschade.

Volgens het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, dat onderdeel is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gaat het in 26,3 procent van de geregistreerde ongevallen met letsel om een doorgereden 50-plusser. De 18- tot 24-jarigen rijden iets minder vaak door: 22,9 procent van die gevallen. Het Waarborgfonds pleit voor meer onderzoek.

Bron: De Vereende

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES