Vrijstelling kleine verzekeraars verruimd

De vrijstellingsgrens voor Solvency Basic wordt verruimd. Dit zei Minister Dijsselbloem donderdag in de Tweede Kamer. Om onder de vrijstelling te vallen mag een verzekeraar nu maximaal €2 mln premie (was €1 mln) of een technische voorziening van maximaal €10 mln (was €5 mln) hebben. Daarnaast is het maximale dekking per verzekerd geval verhoogd van €10.000 naar €12.500. Dijsselbloem blijft wel bij zijn standpunt dat herverzekering geen reden meer is voor vrijstelling.

 

Dit betekent dat ongeveer 75 kleine verzekeraars niet meer onder Solvency Basic gaan vallen, terwijl zij dat onder de aanvankelijke vrijstellingsgrens wel vielen. Het zijn volgens de Minister vooral onderlinge verzekeraars, waaronder een aantal natura-uitvaartverzekeraars. Met name laatstgenoemden hadden veel kritiek op de lage ondergrens voor Solvency Basic, omdat dit voor hen erg nadelig zou uitpakken.

Dijsselbloem noemt het regime nu ‘proportioneler’. Verzekeraars die nu nog wel onder Solvency Basic vallen, verdienen volgens hem ook extra toezicht. Dit zijn bijvoorbeeld natura-uitvaartverzekeraars met een N.V.-status en grotere onderlinge brandverzekeraars die grote schades moeten kunnen opvangen.

 

Verder is DNB bezig met een analyse omtrent de kapitaaleisen van Solvency II en natura-uitvaartverzekeraars. Dijsselbloem verwacht dat de eisen voor uitvaartverzekeraars begin 2016 worden verlicht.

Lieuwe Koopmans

GEEN REACTIES