NVGA: fraudebestrijding verzekeringen met automatische risicodetectie

Om binnen het volmachtbedrijf beter werk te kunnen maken van fraudebestrijding, wil branchevereniging NVGA geautomatiseerde risicodetectiesystemen inzetten. Binnenkort start hiervoor een pilot.

 

Dat meldt de Werkgroep Fraudebeheersing Volmachten in het septembernummer van GA-Magazine, het ledenblad van de NVGA. In deze werkgroep zitten zowel NVGA-leden als vertegenwoordigers van verzekeraars.

‘Niet achterblijven’

Behalve beperking van de schadelast zijn er voor het volmachtkanaal ook andere redenen om aan deze pilot mee te doen, stelt NVGA-bestuurslid Marcel van Loon. ‘Het volmachtbedrijf moet voldoen aan zijn afspraken met verzekeraars en die hebben eveneens betrekking op fraudebestrijding. Cruciaal is ook dat de schaderatio’s op orde blijven. Doordat veel verzekeraars zelf al met geautomatiseerde risicodetectiesystemen werken, kan het volmachtbedrijf niet achterblijven.’

Minder werk

Van Loon ziet ook een ander voordeel van het werken met de detectiesystemen: ‘Er zijn meer checks en geautomatiseerde controles. Voor het volmachtbedrijf zal dit minder werk betekenen.’ Hij vindt het daarom ook logisch dat op termijn in de samenwerkingsovereenkomst met een verzekeraar wordt opgenomen dat het volmachtbedrijf met een geautomatiseerd risicodetectiesysteem moet gaan werken.

 

 

Pilot

Aan de drie maanden durende pilot nemen zes volmachtkantoren deel. De pilot wordt gefinancierd door acht verzekeraars die samen 90% van de volmachtmarkt vertegenwoordigen. Als de pilot succesvol verloopt zal begin 2016 daadwerkelijk met het detectiesysteem van start worden gegaan, aldus Van Loon. Ook niet NVGA-leden kunnen zich volgens hem dan op het systeem aansluiten.

Bron: NVGA

GEEN REACTIES