Vooral kleine verzekeraars kritisch over criteria WFT-vrijstelling

Het huidige criterium van vrijstelling vanwege “Volledige herverzekering of herverzekering op genoegzame wijze”, wordt geschrapt.

Kleine onderlinge schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars reageren overwegend negatief op het voorstel van Minister Dijsselbloem van Financiën over de criteria voor de WFT-vrijstelling. Dit blijkt uit de reacties die zijn binnengekomen op de internetconsultatie die het Ministerie naar aanleiding van dit voorstel organiseerde. Belanghebbenden konden tot 31 augustus reageren.

Aangepast voorstel voor Vrijstelling

In het voorstel zijn schadeverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars vrijgesteld van DNB-toezicht (en Solvency Basic dat is een soort Solvency II-light dat alleen in Nederland geldt) bij premie-inkomsten van maximaal €1 mln en bij technische voorzieningen van maximaal €5 mln. Wel is er een voorwaarde dan deze verzekeraars geen verzekeringen mogen sluiten met een dekking boven €10.000 per verzekerd object of overlijdensgeval. Het Ministerie verwacht dat zo’n 70 kleine verzekeraars buiten het toezicht van DNB zullen vallen.

Extra risicomarge

‘Veel natura-uitvaartverzekeraars zullen echter boven de voorgestelde criteria uitkomen en daarmee wel onder Solvency Basic vallen’, stelt Leen van Loossen van Nardus, de organisatie van samenwerkende uitvaartorganisaties. Dit pakt volgens Van Loossen voor veel Nardus-leden zeer nadelig uit vanwege de lange looptijd van uitvaartverzekeringen waardoor volgens de nieuwe regels een zeer ruime extra risicomarge moet worden aangehouden. Maar weinig natura-uitvaartverzekeraars zouden dan aan de eisen kunnen voldoen. Nardus stelt daarom voor om de grens voor natura-uitvaartverzekeraars te verhogen naar €5 mln premie en €25 mln technische voorzieningen.

Kosten uitvaart

Daarnaast is er vanuit de uitvaartsector kritiek op de maximale dekking van €10.000 euro per overlijdensgeval.

Zo stelt Juriean Brand van de Urkse uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten, dat een uitvaart gemiddeld €13.000 kost. Een vrijgestelde uitvaartverzekeraar moet dan gedwongen een uitvaart gaan versoberen.

‘Dekkingsgrens discutabel’

Ook bij schadeverzekeringen kan de dekkingsgrens van €10.000 euro voor moeilijkheden zorgen. Pjotr van Tilburg, directeur van de Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij (OAWM), vindt de grens ‘uiterst discutabel’, temeer omdat het Ministerie geen enkel argumentatie geeft. Vanwege deze grens vallen volgens Van Tilburg meteen al veel te verzekeren objecten af (bijvoorbeeld onroerend goed), wil een verzekeraar onder de vrijstelling vallen. Hij verwacht dat door de 10.000-euro-grens het aantal vrijgestelde verzekeraars veel lager uitkomt dan de door het Ministerie voorspelde zeventig.

Solvency Basic

Als het aan de Minister ligt, zal Nederland zal als enige binnen de EU naast Solvency II nog een tweede norm instellen : Solvency Basic.

Van Tilburg voorspelt dat op grond van de voorgestelde criteria de toegang voor nieuwe marktpartijen bemoeilijkt wordt.

‘Wil je als lokale risicogroep een onderlinge waarborgmaatschappij oprichten, dan zit je razendsnel boven deze vrijstellingscriteria.’

Zulke verzekeraars, moet voldoen aan allerlei regels zoals

– de bestuurderstoetsing;

– een solvabiliteitskapitaal van € 205.000,=.

‘Dit zal voor veel initiatieven een nodeloos hoge drempel zijn.

En dat kan toch niet de bedoeling zijn? ‘, aldus Van Tilburg.

Reactie Verbond

Ook het Verbond van Verzekeraars betreurt in haar consultatiereactie de solvabiliteitseis van €205.000 voor Solvency Basic-verzekeraars. ‘Verzekeraars met maatschappelijke intenties worden hierdoor in hun toetredings-mogelijkheden belemmerd’, vindt het Verbond. Daarnaast wijst ook het Verbond op de onterechte excessieve prudentie voor natura-uitvaartverzekeraars onder Solvency Basic. Maar anders dan de uitvaartverzekeraars en de OAWM vindt het Verbond de dekkingsgrens van €10.000 ‘redelijk’.

Uit de Hoge Hoed van de Minister

Overigens liet Minister Dijsselbloem afgelopen vrijdag (nipt voor het einde van de consultatieperiode) aan de Tweede Kamer weten dat behalve genoemde criteria geen andere vrijstellings-regelingen gaan gelden. Dijsselbloem doelt in dit vooral op herverzekering.

Volledige herverzekering of herverzekering ‘op genoegzame wijze’, blijft geen vrijstellings-criterium’, aldus de Minister.

Lieuwe Koopmans

 

GEEN REACTIES