VNAB wil ‘property-schade’ sneller afhandelen

Kifid pakt klachten woekerpolissen fasegewijs op
© Pixabay

De VNAB, het platform voor de zakelijke verzekeringsmarkt, komt met een plan om de doorlooptijd van het property schadeproces te verkorten.

Een aantal VNAB-leden (onder meer werkzaam bij Zurich, Aon en Crawford &Company) hebben hiervoor het initiatief genomen. Het idee van de kortere doorlooptijd is dat klanten sneller helderheid hebben over de dekking en dat dubbel werk in de keten verzekeraar/makelaar/schade-expert wordt voorkomen of verminderd. Het initiatief beperkt zich op dit moment tot property schades met een netto schadebedrag van maximaal €25.000. Met netto wordt hierbij bedoeld na aftrek van het eigen risico (gangbaar is €2.500 of €5.000). Een schade groter dan €25.000 euro volgt vooralsnog het gebruikelijke SPC-proces (Schade Proces Coassurantie).

Het uitgangspunt van het plan is “tele-expertise tenzij…”. Zodra een schade wordt gemeld, wordt beoordeeld hoe groot en complex de schade is. Op basis daarvan wordt de bijpassende methode van afwikkeling gekozen: de nieuwe, snelle manier of het SPC. Daarnaast zijn er voor het nieuwe schade-afhandelingsinitiatief voorbeeldbrieven gemaakt waarmee makelaar en schade-expert helder kunnen aangeven dat een schade snel en efficiënt wordt afgewikkeld. Maar ook dat de medewerking van klanten daarvoor bepalend is.

De VNAB stelt voor om deze afspraken officieel vast te leggen en een koppeling te maken met de bestaande SPC-regeling. Om de meningen te peilen over het initiatief houdt de VNAB daarom een consultatie onder de leden. De reactie kan gestuurd worden naar de VNAB of naar de initiatiefnemers: Erik Boers & Wolter Boers – Zurich, Rob de Bruin & Frans van der Graaf – Aon en Hector Hamaker & George Oostrom – Crawford & Company.

Ook kunnen leden kenbaar maken dat ze willen meewerken aan onder andere:
– afspraken maken over verantwoordelijkheden bij het niet meer versturen van rappels;
– het bepalen van welke informatie naar de expert gaat bij de opdracht;
– het maken van een ontwerp van de rapportage die volgt na tele-expertise (format van netto betalingsadvies);
– het bepalen hoe de verzekeraars in staat kunnen worden gesteld om periodiek audits uit te voeren.

Bron: nieuwsbrief VNAB

GEEN REACTIES