VIVAT gaat zich richten op pensioenen en fors inkrimpen

VIVAT gaat zich richten op pensioenen en fors inkrimpen

Vivat wil onder de nieuwe aandeelhouder Athora marktleider in pensioenen worden. Verder wil de verzekeraar de komende drie jaar 30% besparen op kosten. Dit moet onder andere bereikt worden door het schrappen van zo’n 500 arbeidsplaatsen.

Dit maakte het bedrijf vanochtend bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Na de goedkeuring van DNB van de overname door Athora heeft Vivat zijn strategie herzien. Het bedrijf heeft nu de ambitie marktleider in pensioenen te worden. Het productportfolio wordt eenvoudiger. Er wordt gestreefd naar drie groeigebieden: pensioensparen, pensioenoplossingen en pensioenopkopen. Alle nieuwe producten gaan worden verkocht onder het sterke merk Zwitserleven. De reorganisatie zal in het vierde kwartaal beginnen. VIVAT wordt dan omgedoopt tot Athora Nederland.

Conform plan heeft Athora, na goedkeuring van DNB, 100% van de aandelen van Vivat verworven van het Chinese Anbang. Athora verkocht de schade- en inkomenstak meteen door aan Nationale-Nederlanden en behield de levensverzekeringen- en vermogensbeheertak.

Vanwege het afstoten van de schade- en inkomenstak vallen veel kostenvoordelen weg en is een minder complex en efficiënter bedrijfsmodel vereist. Overheadkosten moeten omlaag, ondersteunende functies verdwijnen en er zal fors geïnvesteerd worden in (versnelling van) automatisering. Van de ruim 2200 werknemers gaan er 575 werknemers naar NN. Van deze groep verdwijnen er al 110 tijdelijke arbeidsplaatsen. Daarbovenop wordt voor de komende 3 jaar nog eens een reductie van 400 tot 500 fte voorzien. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Verwacht wordt dat deze afslanking, samen met andere plannen voor kostenbesparing, binnen drie jaar leidt tot 30% lagere kosten.

Halfjaarcijfers
De halfjaarcijfers van Vivat lagen over het algemeen iets lager dan over het eerste halfjaar van 2019. Het netto onderliggend resultaat daalde licht tot EUR 141 miljoen ten opzichte van 151 miljoen in het 1e halfjaar 2019, als gevolg van een herschikking van beleggingen. Het bruto premie-inkomen bleef steken op EUR 937 miljoen, ten opzichte van 955 miljoen in de 1e helft 2019. Als oorzaak noemt het bedrijf de krimpende individuele levensverzekeringsmarkt. De daling werd wel grotendeels gecompenseerd door een 6% stijging van het premie-inkomen bij Life Corporate. De impact van Covid-19 op de resultaten bleef beperkt.

VIVAT ontving een kapitaalinjectie van EUR 400 miljoen van de nieuwe aandeelhouder, waarvan EUR 300 miljoen werd doorgesluisd naar SRLEV. De totale bedrijfskosten lagen 7% lager dan vorig jaar, dankzij aanhoudende kostenbesparingen. De Solvency II-ratio van VIVAT NV daalde met 10 procentpunt ten opzichte van vorig jaar naar 160%. De Solvency II-ratio van SRLEV NV bleef nagenoeg stabiel op 159% (1e helft 2019: 163%). Dankzij de vergevorderde digitalisering bleven de operationele problemen van Vivat tijdens de lockdown beperkt.

Bron: Vivat

GEEN REACTIES