Verzekeringsresultaat Lloyd’s daalt fors; keuze voor Brussel bevestigd

Het gezamenlijk technische resultaat van alle verzekeraars op de marktplaats van Lloyd’s in London maakte het afgelopen jaar een duikvlucht: van £2,0 mrd naar £0,5 mrd.

Lloyd’s spreekt van ‘zeer uitdagende marktomstandigheden’, onder meer vanwege aanhoudende druk op de premiestelling en een hoog bedrag aan grote schades (£2,1 mrd tegenover £0,7 mrd een jaar eerder). De schades waren vooral afkomstig van de orkaan Matthew en bosbranden in Canada. Een en ander uitte zich in een aanzienlijk hogere combined ratio. Deze steeg van 90% in 2015 naar bijna 98% afgelopen jaar. Scheidend voorzitter John Nelson hamerde in een toelichting op de cijfers dan ook op het in de hand houden van kosten en schades.

Winst op beleggingen, valuta
Het gezamenlijke resultaat voor belasting bleef op peil met een gezamenlijke winst van £2,1 mrd. Met name hogere beleggingsinkomsten en gunstige valuta-invloeden door een lagere koers van het pond droegen bij aan het resultaat.

Brussel
Verder bevestigde Lloyd’s het bericht dat de nieuw te vormen Europese dochteronderneming zich gaat vestigen in Brussel. De verzekeringsmarktplaats verwacht dat de nieuwe vestiging vanaf 1 januari 2019 operationeel is. In een toelichting maakt Lloyd’s-CEO Igna Beale een toespeling op geluiden in de markt dat de keuze op Brussel was gevallen vanwege de flexibele Belgische regelgeving ten aanzien van kapitaaleisen. Beale stelt dat de Belgische regelgeving enerzijds ‘robuust’ is maar anderzijds Lloyd’s in staat stelt om gespecialiseerde verzekeringsoplossingen te bieden aan klanten in de 27 EU-landen, aangevuld met drie landen in de Europese Economische Ruimte.

Beale benadrukte dat de Brexit-onderhandelingen geen noemenswaardige impact hebben op bestaande verzekeringscontracten en op polissen die worden vernieuwd of afgesloten in de tijd dat het Verenigd Koninkrijk nog lid is van de EU.

Los van alle Europese perikelen zet Lloyd’s in Azië een voortvarende groeistrategie in. Zo wordt circa de helft van de zogeheten ‘managing agents’ overgeplaatst naar verzekeringsplatforms in Shanghai en Bejing en heeft Lloyd’s toestemming gekregen om in het Indiase Mumbai een herverzekeringsvestiging te beginnen.

GEEN REACTIES