Verzekeringsklachten.nl stelt onafhankelijkheid Kifid aan de kaak

Verzerkingsklachten stelt onafhankelijkheid Kifid aan de kaak

Het Kifid is niet onafhankelijk, stelt Anton Rietveld, oprichter van het platform Verzekeringsklachten.nl. In een reeks columns in De Telegraaf richt hij zijn pijlen op het klachteninstituut. Zijn meest recente column gaat over belangenverstrengeling tussen Kifid, het Verbond van Verzekeraars en ACIS, een verzekeringsopleiding gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Rietveld schrijft o.a. dat de directeur van ACIS gesponsord wordt door het Verbond van Verzekeraars. “Maar tegelijkertijd is dezelfde directeur lid bij de Geschillencommissie van het Kifid en in die functie moet hij oordelen over klachten tegen verzekeraars. Geen voorzichtige schijn daarvan, maar duidelijke belangenverstrengeling dus”, aldus Rietveld.

Ook zou er volgens Rietveld een werknemer van het bureau Eiffel als secretaris bij het Kifid werken. “In die functie behandelt zij dus óók klachten. Echter Eiffel heeft, zo staat op haar website, 27 banken/verzekeringsmaatschappijen als klant. Het zal beslist toeval zijn, maar toen een klager deze secretaris daarop wees en daarom een andere behandelaar voor zijn dossier wenste, schreef ze direct terug dat haar dienstverband bij het Kifid binnenkort zou worden beëindigd”, zo schrijft Rietveld.

Ten slotte stelt Rietveld dat de Tuchtraad van het Kifid door het Verbond van Verzekeraars is opgericht en wordt door het Verbond in standgehouden. “Er kan dus nimmer sprake zijn van onafhankelijkheid van het Kifid”.

Rietveld heeft dan ook weinig vertrouwen in het onderzoek dat bureau Kwink onlangs in opdracht van het ministerie van Financiën verrichtte. Daaruit bleek dat de onafhankelijkheid van het Kifid adequaat geborgd was. Volgens Rietveld heeft de minister – via zijn beleidsambtenaren – de Kamer nu onjuist voorgelicht.

Bas de Groot, directeur van het Kifid, probeert al geruime tijd Anton Rietveld uit te nodigen voor een gesprek. Rietveld wil echter alleen komen onder de voorwaarde dat de reiskosten vanuit zijn Spaanse woonplaats worden vergoed. Bovendien geeft hij de voorkeur aan een ‘open discussie’, online, boven een besloten gesprek.

Bron: Verzekeringsklachten.nl

 

GEEN REACTIES