Strategie ASR: zitten zorgverzekeringen en ASR Bank op de wip?

copyright Pixabay

Het jaarverslag van ASR zegt het niet met zoveel woorden, maar de toekomst van zorgverzekeringen en de bankactiviteiten binnen het concern, lijkt twijfelachtig.

Dat valt op te maken uit de eigen portfolio-analyse die de verzekeraar in het donderdag verschenen jaarverslag doet. In deze analyse deelt ASR haar activiteiten op in vier kwadranten: robuust en voorspelbaar, stabiele cash flow met groeipotentieel, kansen op verbetering en tot desinvesteringen. Bij de eerste twee is de bijdrage aan de winst hoog, bij de laatste twee laag.

Bij de desinvesteringen staan de activiteiten die ASR in 2016 heeft afgestoten: SOS International en de onroerend goed portefeuille. In het kwadrant ‘kansen op verbetering’ noemt ASR in de toelichting op de portfolio expliciet de onderdelen distributie/service providers, vermogensbeheer en pensioenactiviteiten (waaronder DC-contracten en het APF). Deze drie hebben in dit kwadrant de hoogste groeipotentie op middellange termijn en in de toelichting stelt ASR expliciet dat in deze drie activiteiten wordt geïnvesteerd.

Zorgverzekeringen en ASR Bank hebben een lager potentieel en hebben een lage bijdrage aan de winstgevendheid van het concern, aldus de portfolio-analyse. In de toelichting op de analyse wordt met geen woord gerept over kansen voor of investeringen in deze activiteiten. Daarmee komen ze gevaarlijk dicht bij het ‘desinvesterings-kwadrant’ te liggen. Voor wat betreft de zorgverzekeringen maakt de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen verbod op winstuitkeringen, de toekomst van deze activiteit extra onzeker. Het jaarverslag biedt geen aparte cijfers van ASR Bank, maar een gecombineerd resultaat van de bank- en vermogensbeheer activiteiten. Daaruit blijkt dat de winst met een derde afnam tot €5 mln en dat bovendien ASR nauwelijks kon profiteren van de enorme hypotheekhausse in het afgelopen jaar. De nieuwe business van de ‘Wel Thuis Hypotheek’ nam met vijf procent af.

In het meest gunstige kwadrant (hoge winstgevendheid en hoog groeipotentieel) staan de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, andere schadeverzekeringen (waaronder brand- en motorrijtuigenverzekeringen) en uitvaartverzekeringen. Bij AOV- en WGA-verzekeringen heeft ASR al geruime tijd een sterke marktpositie, terwijl de verzekeraar bij de uitvaartactiviteiten bezig is met overnames om te komen tot meer schaalgrootte.

GEEN REACTIES