Verzekeringsadviseur moet zichzelf opnieuw uitvinden

Verzekeringsadviseur moet zichzelf opnieuw uitvinden
© Pixabay

De verzekeringsmarkt is in transitie. De onafhankelijk verzekeringsadviseur heeft in de huidige vorm op bepaalde markten geen of nauwelijks bestaansrecht meer, vanwege nieuwe technologieën, veranderend klantgedrag en nieuwe verdienmodellen. De meeste kansen voor het intermediair liggen de komende jaren op het gebied van digitalisering, specialisatie en risicomanagement, aldus het Economisch Bureau van ING.

Met de komst van nieuwe technologieën verandert ook het klantgedrag. Ruim de helft van de twintigers en dertigers wisselt regelmatig met één of meerdere verzekeringen van verzekeraar, tegenover een derde van de zeventigers, blijkt uit de ING Vraag van Vandaag onder ruim 11.000 respondenten. Ook hechten jongeren minder aan onafhankelijk advies en kiezen ze, als ze toch advies willen, vaker voor digitaal advies dan de oudere generaties. Om deze generatie niet te verliezen aan online platformen is het belangrijk dat adviseurs zich nadrukkelijker op deze doelgroep gaan richten door meer te focussen op digitalisering.

Zakelijk segment
Tot nu toe beperken online platformen zich in Nederland voornamelijk tot het bemiddelen in verzekeringen. Vooral de relatief simpele particuliere verzekeringen, zoals een inboedel-, auto- of reisverzekering, zijn geschikt om via een platform af te sluiten, doordat het veelal standaardverzekeringen betreft waar geen advies voor nodig is.

Daarentegen bestaat de verzekeringsmarkt voor het midden- en grootzakelijke segment nog altijd grotendeels uit maatwerk, wat een hoge mate van advisering vereist vanwege de complexiteit. Vooral op deze markt kunnen adviseurs toegevoegde waarde leveren door het geven van hoogwaardig advies.

Consolidatie
Een voorwaarde is wel dat adviseurs ook hier investeren in digitalisering en online zichtbaarheid. Met name de grotere partijen zijn hiertoe goed in staat, vanwege hun schaalvoordelen. Hierdoor zal een verdergaande consolidatie in de sector plaatsvinden, wat ten koste gaat van de kleinere spelers. Digitalisering zorgt derhalve voor een shake-out van tussenpersonen, verwacht ING.

Verzekeringsagent wordt risicomanager
Ook in de toekomst blijft de behoefte aan advies, preventie en verzekeren bestaan. Alleen wordt met de komst van nieuwe digitale spelers op de markt het stuk van de taart voor tussenpersonen steeds kleiner. Deze kunnen hun marktaandeel weer vergroten door extra diensten aan te bieden. Adviseurs gaan dan meer strategisch meedenken met de klant op het gebied van preventie en aanvullend risicomanagement. Bijvoorbeeld door klanten, door middel van inventarisatie en advies, te wijzen op de mogelijke risico’s en ze vervolgens zelf te laten beslissen of ze zich daar wel of niet tegen willen verzekeren. Daarmee wordt verzekeren onderdeel van het totale risicomanagement.

Bron: Economisch Bureau ING

GEEN REACTIES