Verbond: overgangsregeling pensioenakkoord is ontoereikend

Verbond: overgangsregeling pensioenakkoord is ontoereikend
© Pixabay

Het pensioenakkoord kan tot forse problemen leiden bij deelnemers aan bestaande premieregelingen. Als kabinet, sociale partners en parlement dat aanvaardbaar vinden, dan moet er in elk geval worden gezorgd voor specifieke en duidelijke communicatie over de risico’s, en uitbreiding van individuele mogelijkheden om het pensioentekort aan te vullen.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een position paper dat is aangeboden aan de Tweede Kamer voor het rondetafelgesprek over de uitwerking van het pensioenakkoord, dat vandaag en morgen plaatsvindt.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Er gaat voor alle regelingen een leeftijdsonafhankelijke premie gelden. Veel pensioenregelingen, waaronder die van verzekeraars en PPI’s, kennen echter al geen doorsneesystematiek. Deze regelingen hebben de weg te nemen herverdeling ook niet en waren dus al toekomstbestendig voor het pensioenakkoord werd gesloten. Voor deze groep lost het akkoord juist geen problemen op, maar creëert het ze.

Eerbiedigende werking
Om dit te ondervangen, hebben kabinet en sociale partners gekozen voor een overgangsregeling, die inhoudt dat voor bestaande deelnemers de progressieve premies mogen worden geëerbiedigd. Deze eerbiedigende werking biedt enig soelaas, maar is geen sluitende oplossing, aldus het Verbond. “Een belangrijk nadeel is dat deelnemers die door baanwisseling vanuit een geëerbiedigde progressieve premie naar een regeling bij de nieuwe werknemer met leeftijdsonafhankelijke premie overgaan, minder pensioen opbouwen in vergelijking met hun geëerbiedigde premie bij hun vorige werkgever. Tenzij zij hiervoor worden gecompenseerd.”

Arbeidsmarkteffecten
Hierdoor kunnen arbeidsmarkteffecten optreden, omdat deze deelnemers een prikkel hebben om dus niet van baan te wisselen. Maar het Verbond verwacht eerder dat het lage pensioenbewustzijn onder deelnemers tot schade aan de pensioenopbouw voor baanwisselaars zal leiden, dan dat ze niet zullen overstappen. Ook is het maar de vraag of de werknemer nadelige effecten van een overstap in het arbeidsvoorwaardengesprek met de nieuwe werkgever zal betrekken. Een werkgever die ervoor kiest alle bestaande werknemers te eerbiedigen en nieuwe werknemers in een volwaardige vlakke staffel op te nemen, zal te maken krijgen met flink stijgende pensioenkosten.

Kortom, de eerbiedigende werking voor bestaande deelnemers neemt niet weg dat de werkgever of de werknemer de rekening betaalt voor de overgang naar een leeftijdsonafhankelijke premie met degressieve opbouw. Als dit nadeel als aanvaardbaar gevolg wordt beoordeeld, dan adviseert het Verbond in elk geval te zorgen voor duidelijke communicatie naar deelnemers, “met daarbij een verantwoordelijkheid voor alle betrokken partijen”. En om het mogelijke pensioengat zoveel mogelijk te beperken, kunnen voor deelnemers meer (fiscale) mogelijkheden worden gecreëerd om op individueel niveau aanvullend te sparen voor het pensioen in de tweede en/of de derde pijler.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES