Verzekeraars waarschuwen voor corona-claim-catastrofe

Coronavirus kan ook pensioenverzekering raken
© Pixabay

Topmannen van grote internationale verzekeringsconcerns stellen dat claims vanwege coronaschade, de sector zeer hard zullen raken.

Onder meer Olivier Baete, ceo van Allianz, luidde vorige week de noodklok op Bloomberg. Hij stelde dat de corona-uitbraak de verzekeringssector als een ‘meteoriet’ zal raken. Het bedrag aan claims zal volgens hem aanzienlijk zijn en mogelijk zet dit zelfs het business model van verzekeraars volledig op z’n kop. De risico’s voor Allianz zelf zijn door Duits overheidsingrijpen wat verminderd. Deze risico’s lagen onder meer op het vlak van kredietverzekering via Allianz-dochter Euler Hermes. De Duitse overheid heeft zich garant gesteld voor mogelijke verliezen.

Een ander zorgelijk geluid komt van Chubb-ceo Evan Greenberg, eveneens via Bloomberg. Verschillende staten in de VS overwegen wetten in het leven te roepen die verzekeraars dwingen om bedrijfsonderbreking (business interruption, BI) te vergoeden, zelfs als de polis expliciet pandemisch risico uitsluit. Greenberg stelt dat de verzekeringssector een fundamenteel onderdeel is van de economie. Verzekeraars met terugwerkende kracht dwingen om verliezen te betalen die niet onder de dekking van de polis vallen en waarvoor geen prijs is berekend, zou volgens hem grote schade aanrichten. ‘Het kan de sector bankroet maken.’ Verschillende verzekeraars hebben gewaarschuwd dat veel BI-polissen niet ontworpen zijn om pandemieën te dekken, die catastrofale verliezen veroorzaken. Greenberg stelde dat de verzekeraars terug zouden vechten en noemde het ongrondwettelijk om te proberen contracten te herschrijven.

De enige entiteit die de financiële middelen heeft om het zogenaamde staartrisico van een pandemie het hoofd te bieden, is de regering zelf, zei hij. Greenberg stelde verder dat een potentiële manier om in de toekomst pandemische risico’s aan te pakken een publiek-privaat partnerschap zou kunnen zijn. Hierbij zouden verzekeraars het pandemierisico kunnen afdekken tegen een correcte prijs en zou de overheid de staartrisico’s kunnen dragen. Deze benadering sluit aan bij de inspanningen van de Amerikaanse regering en de verzekeringssector om de terrorismerisico’s na de aanslagen van 11 september 2001 aan te pakken.

Bron: Bloomberg.com

GEEN REACTIES