Verzekeraar De Vereende hamert op solidariteit

De Vereende wijzigt tariefmodel WA-dekking personenauto’s

Schadeverzekeraar De Vereende, ontstaan door samenvoeging van VAN, Bavam, Rialto en Het Nederlands Bureau, realiseerde in 2016 een bruto premie-inkomen uit de verzekeringsactiviteiten van €22,5 miljoen. Een groei van bijna 9% ten opzichte van het jaar ervoor. Het netto premie-inkomen kwam uit op €16,8 miljoen tegen €14,2 miljoen in 2015, meldt de verzekeraar in het jaarverslag.

De netto schadelast steeg ook: van €7,3 miljoen in 2015 naar €8,5 miljoen in 2016. Vooral in de branche aansprakelijkheid, als gevolg van lagere dekking door herverzekeraars en een toename van grotere schaden, met name uit het niet naleven van volmachtcontracten. Mede daardoor nam het netto resultaat af van €0,4 miljoen in 2015 tot een verlies van een kleine €0,7 miljoen in 2016.

De Solvency II solvabiliteitsratio bedroeg 187%. In 2016 werden een tweetal nieuwe producten aan het assortiment toegevoegd: de pop-up store verzekering en de WEGAM-dekking als toevoeging aan de AVB-polis.

Thema jaarverslag
Bijzondere risico’s en schades worden gewoner, constateert De Vereende. Verzekeringsaanvragen voor deze bijzondere risico’s weten de weg naar de Vereende steeds beter te vinden. In 2016 heeft dat voor de Vereende geleid tot een toename in aanvragen, offertes, polissen en schades. Een andere oorzaak is dat het acceptatiebeleid van verzekeraars steeds kritischer wordt. Big data en technologische vooruitgang bieden daartoe steeds meer mogelijkheden.

De vraag is of solidariteit, de hoeksteen van de verzekeringsbranche, daarmee niet verder onder druk komt te staan. Als dat zo is, dan neemt het belang van het vangnet dat de Vereende in haar verschillende activiteiten biedt, toe. “Daarom is solidariteit het thema van dit jaarverslag”, aldus directievoorzitter Ingrid Visscher.

Terrorismeschaden
Als voortzetting van VAN, Bavam, Rialto en Het Nederlands Bureau biedt De Vereende continuatie voor de navolgende activiteiten:
Het management van:
* de Atoompool,
* de Milieupool,
* NHT (terrorisme),
* het Waarborgfonds Motorverkeer en
* het Nederlands bureau Motorrijtuigverzekeraars.
De Vereende biedt voorts verzekeringsoplossingen voor bijzondere risico’s, beroepsaansprakelijkheidsrisico’s.

Bron: De Vereende

GEEN REACTIES