Verzekeraar blijft altijd zelf verantwoordelijk voor afgifte polis

Het staat een verzekeraar niet vrij om het verstrekken van een polis en belangrijke mededelingen aan de tussenpersoon over te laten.

De Geschillencommissie van Kifid moest oordelen in een zaak waarbij verzekeraar TAF het uitreiken van een polis overliet aan de tussenpersoon met het verzoek het document aan de consument te overhandigen. Deze stelde in de klachtenprocedure dat hij de polis niet van de tussenpersoon had ontvangen en die pas in een veel later stadium alsnog had gekregen.

Volgens de Geschillencommissie moet de verzekeraar ingevolge artikel 7:932 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van de verzekering de polis rechtstreeks aan de consument afgeven. Door dit na te laten en de polis aan de tussenpersoon te verstrekken, die daarvoor geen volmacht van consument had gekregen, heeft de verzekeraar aan deze verplichting niet voldaan.

Nadat de consument de polis uiteindelijk had ontvangen, kon hij de verzekering – zoals vermeld op het aanvraagformulier – tot 30 dagen na ontvangst van de polis toch nog herroepen.

De onverschuldigd betaalde premies moet TAF daarom terugbetalen aan de consument.

De uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid ligt in het verlengde van uitspraken van andere instanties. Kifid: “Al meer dan 25 jaar geleden heeft de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf uitgesproken dat een verzekeraar belangrijke voor de verzekeringnemer bestemde mededelingen in elk geval ook rechtstreeks aan de verzekeringnemer moet doen. Ook toen al stond het de verzekeraar niet vrij om dit aan de tussenpersoon over te laten.”

GEEN REACTIES