Rekenregels per 1 juli 2014

De rekenregels en de bijlagen hebben wij samengevoegd in één pdf, die hieronder gedownload kan worden.

In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2014 opgenomen. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.
De uitkeringsniveaus en de normen in de Toeslagenwet zullen door een aanpassing in het netto minimumloon eveneens wijzigen.

In deze rekenregels zijn daarom ook de nieuwe uitkeringsbedragen per 1 juli 2014 weergegeven.

GEEN REACTIES