Verbond ontwikkelt tool voor bepaling schade bij licht letsel

Verbond ontwikkelt tool voor bepaling schade bij licht letsel
© sferrario1968, Pixabay

Voor de ruim 50.000 mensen die jaarlijks een letselschadeclaim indienen met een relatief lichte verwonding, komt een vereenvoudigde afhandeling. Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt een tool waarmee sneller een rechtvaardig schadebedrag moet worden vastgesteld.

Volgens Verbondsdirecteur Geeke Feiter is het doel lichte letselschades “snel, transparant en eenvoudig” te berekenen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan met een vergelijkbare rekentool voor smartengeld. Dit instrument geeft in ruim 85 procent van de gevallen dezelfde uitkomst voor het slachtoffer als in het gevoerde onderhandelingsproces. Slachtoffers en hun belangenbehartigers houden overigens de mogelijkheid om voor een meer “tijdrovende” route te kiezen.

Smartegeldcalculator uitgebreid

De zogeheten smartengeldcalculator werd ontwikkeld in samenwerking met rechtsbijstandsverzekeraars. Deze calculator wordt nu uitgebouwd zodat ook andere schadeposten bij licht letsel erin kunnen worden berekend. Zoals de kosten die gemaakt worden omdat een slachtoffer met lichte verwondingen bepaalde werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren.

Volgend jaar start een pilot met deze uitgebreide tool. De verwachting is dat deze voor het slachtoffer minder belastend is, vanwege de vereenvoudigde procedure. “Het slachtoffer krijgt meer regie en eerder zicht op wat hij of zij kan verwachten. En de tool zorgt voor een eerlijke en rechtvaardige berekening”, aldus Feiter.

Oproep om beter samen te werken

Het Verbond kondigde de tool voor licht letsel aan tijdens een congres van de letselschadebranche in Utrecht. Tijdens het congres deed Feiter een oproep aan alle betrokken partijen om beter samen te werken en elkaar al op een vroeg moment op te zoeken, in het belang van het slachtoffer.

“Het slachtoffer wil gezien, gehoord en begrepen worden. De focus ligt nu nog te veel op het proces in plaats van op het herstel en de behoeften van de benadeelden. Dat advies, van een denktank van experts, moeten we ter harte nemen”, aldus Feiter. Door sneller overeenstemming te bereiken over het schadebedrag, kan er volgens haar meer aandacht gegeven worden aan de relationele kant: het werkelijke herstel.

Intentieverklaring

Al jarenlang zoeken letselschadeverzekeraars en belangenbehartigers naar manieren om de vaak langlopende en belastende procedures voor schadevergoeding te bekorten. Sinds de publicatie van een onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht tekenden het Verbond, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland al een intentieverklaring om te zorgen dat letselschadeslachtoffers sneller en eenvoudiger duidelijkheid krijgen over hun schadevergoeding. Eerder dit jaar opende het Verbond de discussie om tot een algemeen aanvaarde norm te komen voor het bepalen van de rekenrente bij personenschade. De Letselschade Raad heeft in 2021 een Nationaal Keurmerk Letselschade ontwikkeld en een onafhankelijke Kamer voor Langlopende Letselschadezaken ingesteld.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES