Sneller duidelijkheid over schadevergoeding letselschade

sneller duidelijkheid over schadevergoeding letselschade

Het Verbond van Verzekeraars, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland hebben een intentieverklaring getekend om te zorgen dat letselschadeslachtoffers sneller en eenvoudiger duidelijkheid krijgen over de schadevergoeding die zij ontvangen. De drie organisaties denken dat dit bijdraagt aan een sneller herstel van de slachtoffers.

Marga de Jager, voorzitter ANWB: “Je wilt als consument geen slachtoffer worden, maar als het gebeurt dan helpt het als er een normenkader is dat je snel duidelijkheid biedt en houvast geeft”. Rosa Jansen, bestuursvoorzitter Slachtofferhulp Nederland vervolgt: “Alle betrokken partijen zorgen er zo voor dat letselschadeslachtoffers sneller en eenvoudiger hun schadevergoeding ontvangen. Slachtoffers krijgen zo de regie terug. Dit gaat echt het verschil maken en versnelt het herstel”.

Onderzoek Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar langlopende letselschadezaken. Langlopende zaken zijn hierbij zaken die na twee jaar nog niet afgesloten zijn. De belangrijkste vraag hierbij was wat de specifieke kenmerken van deze langlopende zaken zijn. In een groot deel van de onderzochte gevallen (44%) was er nog geen sprake van een medisch stabiele situatie van het slachtoffer. Dit is wel nodig om een goede inschatting te kunnen maken van de uiteindelijke schadehoogte. Daarnaast kwamen er twee veelvoorkomende discussiepunten naar voren. Ten eerste is er vaak discussie over de causaliteitsvraag en ten tweede over de hoogte van de schadevergoeding. Hierbij gaat het vaak over het verlies van arbeidsvermogen. Dit zorgt voor vertragingen in het proces.

Oplossingen
Sinds de publicatie van het onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht zijn er van verschillende kanten al oplossingen gepresenteerd. Zo komt De Letselschade Raad met een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken, met als doel het aantal langlopende letselschadezaken zoveel mogelijk te beperken. Ook is het de bedoeling het proces van schadeafhandeling te monitoren en te verbeteren.

Het Verbond, Slachtofferhulp Nederland en de ANWB willen een denktank oprichten met als doel een snellere, eenvoudigere en toegankelijkere schadevaststelling te realiseren. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: “De afwikkeling van letselschades is heel complex. Daar moet verandering in komen. Met deze verklaring geven wij aan dat we stappen willen zetten naar een eenvoudiger schadeafhandeling. En daar hebben we elkaar hard bij nodig.”

Uit het onderzoek van de Universiteit Utrecht kwam naar voren dat letselschadeslachtoffers veel belang hechten aan financiële bestaanszekerheid en een eerlijk en soepel traject waarop ze zelf voldoende invloed hebben. De drie organisaties geven dan ook aan dat het slachtoffer uiteindelijk zelf moet kiezen of de schadeafhandeling volgens de huidige vorm of op de nieuwe wijze plaatsvindt.

In gesprek gaan
Het Verbond van Verzekeraars, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland willen ook het contact tussen veroorzaker en slachtoffer breder onder de aandacht brengen. Er zijn nu al mogelijkheden om onder begeleiding bij gesprekken tussen veroorzaker en slachtoffer, zoals via het platform voor betrokkenen bij verkeersongevallen Contact Helpt. Verzekeraars zullen hun verzekerden hierop gaan wijzen.

Verzekeraars verwijzen slachtoffers door naar de gemeente
Kamerleden Van Nispen, Hijink en Leijten van de SP hebben kamervragen gesteld over de gang van zaken waarbij verzekeraars letselschadeslachtoffers doorverwijzen naar de gemeente. Het idee is dat als de slachtoffers een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de verzekeraars niet meer voor de kosten hoeven op te draaien. Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft hierop als antwoord dat het belang van het slachtoffer centraal moet blijven staan. Het slachtoffer heeft de vrijheid om te kiezen tussen gemeente en verzekeraar en om zelf te beoordelen wat hij nodig heeft. De verzekeraar mag het slachtoffer echter niet dwingen eerst bij de gemeente aan te kloppen. Gemeenten kunnen overigens wel de gemaakte kosten voor letselschadeslachtoffers verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar, maar dit gebeurt niet altijd. Volgens de minister is het de verantwoordelijkheid van de gemeenten om hier verandering in te brengen en niet van de rijksoverheid.

GEEN REACTIES