Verbond: Ombudsman moet loket niet sluiten

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat Ombudsman beschikbaar moet blijven voor bemiddeling bij klachten over beleggingsverzekeringen.

Het Verbond reageert op de brief van Ombudsman Monster waarin hij schrijft geen mogelijkheden te zien om succesvol te bemiddelen wanneer geklaagd wordt over beleggingsverzekeringen:

“Het Verbond van Verzekeraars hecht er grote waarde aan dat consumenten toegang hebben tot een laagdrempelige klachtenbemiddeling bij het Kifid. Deze bemiddeling moet ook beschikbaar zijn voor houders van een beleggingsverzekering. In deze klachtenprocedures hebben verzekeraars zich altijd constructief opgesteld. De met consumentenstichtingen overeengekomen akkoorden voor beleggingsverzekeringen, betekenen dat voor grote groepen consumenten duidelijkheid wordt geboden. Maar in deze overeenkomsten is ook bepaald dat consumenten het recht houden om individuele klachten aan de ombudsman, de geschillencommissie of burgerlijke rechter voor te leggen. Het afdoen van voorliggende klachten door de ombudsman zou volgens het Verbond niet moeten betekenen dat de toegang tot het loket van de ombudsman voor consumenten met een beleggingsverzekering wordt gesloten. Daarom zal het Verbond hierover met hem nader in overleg treden.”

GEEN REACTIES