Levenmodule wordt vervangen door module Vermogensopbouw

Het CDFD heeft een document ter consultatie aangeboden waarin een nieuwe modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid wordt voorgesteld.

Hiermee vervalt het voorstel met betrekking tot de inrichting van de Wft-modulestructuur in het consultatiedocument dat het ministerie van Financiën in mei 2011 publiceerde.

De overige onderwerpen in dat document – bedrijfsvoeringsmodel vs diplomamodel; invoering Register; toezicht op examen- en PE-instellingen; kwaliteit modules; examens; permanente educatie – blijven overeind. Het ministerie beoordeelt de reacties op deze onderwerpen en en verwerkt deze onderwerpen in een concept Bgfo, dat midden volgend jaar verwacht wordt.

Het CDFD heeft een nieuwe modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid die minder productgericht is, maar aansluit bij de beroepskwalificaties binnen de branche. Ook heeft het college rekening gehouden met het voornemen van de minister om een diplomaplicht voor alle adviseurs in te voeren.

Het College onderscheidt de volgende beroepskwalificaties:

1. Consumptief-kredietadviseur

2. Schadeverzekeringsadviseur

3. Verzekerings- en vermogensopbouwadviseur

4. Hypotheekadviseur

5. Verzekerings- en vermogensopbouwadviseur middenbedrijf

6. Pensioenadviseur

7. Gevolmachtigd Agent

Deze nieuwe modulestructuur sluit beter aan op een integrale advisering van de klant en verandert de keuze van ‘in welke producten wil ik adviseren’ naar ‘welk type adviseur ben ik voor mijn klanten’.

De elementen vaardigheden, competenties en professioneel gedrag worden geïntegreerd in de module Wft-Basis. Voor alle beroepskwalificaties geldt dat naast de specifieke module(s) altijd ook Wft-Basis gevolgd moet worden.

De diploma’s bestaan uit de volgende certificaten:

Consumptief kredietadviseur

Basis en Consumptief Krediet

Schadeverzekeringsadviseur

Basis en Schadeverzekeringen voor het adviseren van alle eenvoudige schadeverzekeringen (uitgezonderd inkomensverzekeringen), inclusief uitvaartverzekeringen voor particulieren en kleinbedrijf.

De schadeverzekeringsadviseur hoeft dus niet meer het hele diploma Leven (straks Vermogensopbouw) te halen om uitvaartverzekeringen te kunnen adviseren.

Verzekerings- en vermogensopbouwadviseur

Basis, Inkomen, Vermogensopbouw en Schadeverzekeringen Hypotheekadviseur

Basis, Inkomen, Vermogensopbouw, Hypothecair krediet (deze module is incl. de relevante schadeverzekeringen)

Verzekerings- en vermogensopbouwadviseur middenbedrijf

Basis, Inkomen, Vermogensopbouw, Schadeverzekeringen Middenbedrijf (voor organisaties waar tussen 50 en 250 FTE’s werkzaam zijn of met een jaaromzet van meer dan 10 mln euro).

Pensioenadviseur

Basis, Inkomen, Vermogensopbouw, Pensioenverzekeringen

Gevolmachtigd agent

Basis, Inkomen, Vermogensopbouw, Schadeverzekeringen Middenbedrijf, Volmacht overig

Nieuwe modules

Module Inkomen

Deze module richt zich op de advisering over inkomensoplossingen voor de klant. Dit deel wordt afgesplitst van de huidige Module Schadeverzekeringen. Het onderdeel inkomen betreft inkomensverzekeringen, inclusief overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hierop worden de inkomensonderwerpen van de huidige Wft-Module Schadeverzekeringen en Wft-Module Levensverzekeringen (straks Module Vermogensopbouw) aangepast.

Module Vermogensopbouw

De eindklant heeft behoefte aan een integraal advies. Bij dit advies is een goede afstemming op het terrein van levensverzekeringen en beleggen in combinatie met inkomensproducten- en diensten van belang. De inhoud en benaming levensverzekeringen dekken de lading van dit advies niet volledig af. Vermogensopbouw doet meer recht doet aan het beroep van vermogensadviseur.

Reacties kunnen gezonden worden naar info@cdfd.nl of schriftelijk naar CDFD, Postbus 556, 2501 CN Den Haag, t.a.v. mevrouw mr. F. Beekveldt. De termijn sluit op 8 november aanstaande.

GEEN REACTIES