Verbond mist Regtech en digitale polis in strategie kabinet

Verbond mist Regtech en digitale polis in strategie kabinet
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars is niet te spreken over de onlangs gepubliceerde digitaliseringsstrategie van het kabinet. De overheid blijft achter met het toegankelijker maken van regelgeving en ook de nog altijd verplichte papieren verzekeringspolis is de brancheorganisatie een doorn in het oog, stelt de brancheorganisatie in een opinieartikel.

“De strategie bevat een aantal prima acties op hoofdlijnen. Onder meer dat gekeken moet worden naar de mogelijkheden dat data die automobilisten met hun auto genereren gedeeld zouden kunnen worden met verzekeraars. Deze data zijn zeer nuttig bij het afhandelen van schades omdat verzekeraars de ongevalstoedracht bijvoorbeeld eenvoudiger kunnen achterhalen waardoor claims sneller en klantgerichter kunnen worden afgehandeld.”

Regtech
Minpunt van de Digitaliseringsstrategie is het gebrek aan samenhang, aldus het Verbond. “Neem nu het onderwerp compliance. De hoeveelheid wetten en regels waar bedrijven, en in het bijzonder bedrijven in de financiële sector, aan moeten voldoen is zeer groot. Ter bevordering van een betere samenhang van regels en toezicht kan ook technologie een belangrijke bijdrage leveren. Dit noemt men RegTech. RegTech experimenteert met technologieën waarmee de wetgever, toezichthouders en de financiële sector meer inzicht krijgen in (de naleving van) regelgeving.”

De ontsluiting van die informatie is nog niet optimaal geregeld. “Zo doet Nederland niet mee met de European Legislation Identifier (ELI), een techniek om alle internationale en nationale wetgeving te catalogiseren. Nederland staat volgens onderzoek van KPMG internationaal gezien op plaats 33 voor het verschaffen van toegang tot conceptregelgeving.”

“Het Verbond heeft vorig jaar diverse ministeries aangeschreven en een pleidooi gehouden om Regtech hoger op de agenda te zetten. De reactie die wij terugkregen was ronduit teleurstellend. De overheid ziet het niet als haar taak om dit toegankelijker te maken en verwijst vrolijk door naar commerciële marktpartijen, toezichthouders of de brancheorganisatie. Aangezien regelgeving een kerntaak is van de overheid, zou het in het kader van een Digitaliseringsstrategie passend zijn die regelgeving goed toegankelijk te maken. De Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt binnenkort herzien, dus ik zie het als een kans om dit op te pakken.”

Digitale polis
Ander kritiekpunt van het Verbond is het uitblijven van de digitale polis. “Verzekeringspolissen moeten wettelijk gezien nog steeds op papier worden verstrekt. Het Burgerlijk Wetboek gaat nog steeds uit van het principe ‘papier, tenzij’ in plaats van ‘digitaal, tenzij’, en dat in een tijdperk van digitale mijn-omgevingen en de door verzekeraars recent geïntroduceerde website mijnverzekeringenopeenrij.nl. Een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor zorgverzekeraars om hun polissen digitaal te mogen verstrekken ligt al meer dan twee jaar op de plank. In een tijdperk van pilots met zelfsturende auto’s en boten zouden we als samenleving niet langer deze spreekwoordelijke trekschuiten moeten willen dulden.”

www.findinet.nl/newsletter/

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES