Kanker blijft doodsoorzaak nr 1; dementie rukt op

copyright Pixabay

Altijd interessant voor actuarissen bij verzekeraars en pensioenfondsen: hoeveel Nederlanders overlijden er en waaraan?

Afgelopen jaar overleden er ruim 150.000 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dat is een kleine stijging vergeleken met 2016 (bijna 149.000). Gemeten over een wat langere periode valt op dat tot 2002 het aantal sterfgevallen steeds toenam (tot ongeveer 142.000, vooral door hart- vaatziekten) en dat daarna voor enkele jaren een daling inzette (juist vanwege minder doden door hart- en vaatziekten). Sinds 2007 is er een gestage stijging te zien van het aantal sterfgevallen.

De belangrijkste doodsoorzaak is al enkele jaren kanker. Sinds 2008 sterven jaarlijks meer dan 40.000 Nederlanders aan de gevolgen van deze ziekte. Vergeleken met 2016 daalde in het afgelopen jaar het aantal sterfgevallen vanwege kanker overigens licht, met een kleine 500, naar 44.885. Longkanker, borstkanker, prostaat- en darmkanker voeren de lijst van sterfgevallen door deze ziekte aan.

Het aantal doden door hart- en vaatziekten heeft zich sinds 2009 min of meer gestabiliseerd rond 38.000 en kwam vorig jaar uit op 38.119. Hoewel het in absolute aantal nog steeds een belangrijkste doodsoorzaak is, is het als percentage van het totaal aantal sterfgevallen in het afgelopen decennium minder belangrijk geworden.

Het CBS signaleert dat dementie als doodsoorzaak ‘in opkomst’ is. Het statistiekbureau schaart dementie nog onder ‘overige psychische stoornissen’. Het aantal sterfgevallen door deze overige psychische stoornissen stijgt al geruime tijd gestaag door en kwam afgelopen jaar uit op ruim 12.000. Ook aandoeningen van het zenuwstelsel (zoals Parkinson) laten als doodsoorzaak een opvallende stijging zien in de afgelopen jaren.

Hoewel in absolute aantallen klein, is de stijging van het aantal doden door griep naar 489 in 2017, enigszins verontrustend. Sinds 1980 lagen alleen 1986 en 1993 hoger, voor wat betreft het aantal doden.

GEEN REACTIES