VBDO: klimaatverandering is voor verzekeraars dubbel probleem

VBDO: klimaatverandering is voor verzekeraars dubbel probleem
© Kevin Snyman, Pixabay

Het aantal klimaatrampen neemt in rap tempo toe. Nederlandse verzekeraars voelen dit risico aan twee kanten: bij de kansen en risico’s van hun beleggingen en bij stijgende kosten door schade-uitkeringen. Dat is een van de conclusies uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.

Sterkere rol van overheid verwacht

Duurzaamheid begon voor verzekeraars bijna vijftien jaar geleden met duurzaam beleggen, maar inmiddels is er steeds meer aandacht voor verzekerbaarheid. ‘Door klimaatverandering neemt het natuurgeweld toe. Die trend zien wij terug in onze Klimaatschademonitor waar wij sinds 2007 de claims door weersextremen, zoals neerslag, hagel en storm bijhouden’, zegt Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, in een reactie op het rapport.

Om die steeds hoger wordende schadelast verzekerbaar te houden, moet er volgens Weurding niet alleen gekeken worden naar preventie, maar bijvoorbeeld ook naar hoe we ons land inrichten om schade te voorkomen en te beperken.

Verzekeraars vragen om meer sturing vanuit de overheid voor de energietransitie. Weurding: ‘Om die transitie verder te helpen, is het essentieel dat de overheid transitiepaden bepaalt voor alle relevante sectoren. Dan krijgt publiek/private financiering ook een stimulans doordat de overheid bijvoorbeeld onrendabele toppen afdekt of garanties biedt. Investeren in duurzame langetermijnprojecten, zoals waterstof, wordt dan echt interessant.’

Complex

Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO voegt daaraan toe: ‘De uitdagingen waar de verzekeraars voor staan zijn complex. Overheden en beleidsmakers moeten daarom inderdaad worden gezien als belangrijke samenwerkingspartners voor de ontwikkeling en implementatie van oplossingen.

‘Verzekeraars op hun beurt doen vaak wel schriftelijk een oproep, maar gaan nog onvoldoende direct in gesprek met nationale of internationale overheden. Een reden hiervoor is bijvoorbeeld dat ze niet goed weten bij wie ze terecht moeten. Hierin ligt dus nog een rol voor beide partijen om elkaar beter te kunnen vinden.’

Athora Netherlands koploper

Uit de jaarlijkse benchmark van VBDO blijkt Athora Netherlands, net als vorig jaar, als meest duurzame verzekeraar uit de bus te komen, met een totaalscore van 4,5 uit 5. Een tweede positie met een score van 4,2 is weggelegd voor a.s.r. en Achmea eindigt op een derde plek met eveneens afgerond een 4,2. Klaverblad (van 16 naar 11) en Univé Groep (van 13 naar 8) zijn dit jaar de snelste stijgers.

VBDO: Benchmark on Responsible Investment by Insurers in the Netherlands 2023 – Confronting Climate Risks: A dual challenge

GEEN REACTIES