Verzekeraars blijven achter met integratie klimaatrisico’s in hun beleggingen

Verzekeraars blijven achter met integratie klimaatrisico’s in hun beleggingen
© Catazul, Pixabay

Institutionele beleggers moeten ambitieuzer beleid voeren om klimaatverandering tegen te gaan. Er moet nog flink wat gebeuren voordat zij voldoende bijdragen aan netto nul emissies in 2050. Pensioenfondsen presteren beter op klimaatgebied dan verzekeraars. Desondanks is het een verzekeraar, Athora Netherlands, die als beste uit de bus komt.

Sinds het akkoord van Parijs wordt het streven naar netto nul CO2-emissies in snel tempo een belangrijke maatstaf voor de financiële sector. Nederlandse institutionele beleggers doen echter nog onvoldoende om een abrupte transitie te voorkomen, zegt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

De vereniging bracht onlangs de tweede editie uit van de pensioenfonds- en verzekeraarsbenchmark Dutch Institutional Investors and Climate Change. Hierin worden beleid, implementatie, bestuur en transparantie van de grootste 50 pensioenfondsen en 30 verzekeraars onder de loep genomen, in totaal goed voor bijna €2.000 miljard aan beheerd vermogen. De studie geeft inzicht in hoe Nederlandse institutionele beleggers zich hebben ontwikkeld op het gebied van klimaatverandering.

Hoger op agenda

Het goede nieuws is dat klimaatverandering bij menig institutioneel belegger hoger op de agenda staat dan twee jaar geleden. De totale gemiddelde score steeg van een 1,9 in 2019 naar een 4,0 in 2021, op een schaal van 1-10. Pensioenfondsen presteren gemiddeld beter dan verzekeringsmaatschappijen in hun aanpak van klimaatverandering. De totale gemiddelde score van assurantiebedrijven steeg van een 1,9 in 2019 naar een 2,9 in 2021. Bij pensioenfondsen was dat een toename van een 3,4 in 2019 naar een 4,7. Pensioenfondsen hebben niet alleen hun voorsprong behouden, maar ook vergroot.

Grotere institutionele beleggers presteren over het algemeen beter op klimaatverandering. De omvang van het beheerd vermogen van zowel verzekeringsmaatschappijen als van pensioenfondsen correleert met de prestaties van hun aanpak van klimaatverandering. Desondanks zijn er ook kleine beleggers die het goed doen.

Klimaatbestendigheid

Angélique Laskewitz, directeur VBDO: ‘De doelstellingen moeten concreter en in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. We zien vooral een focus op klimaatmitigatie, en het beperken van klimaatrisico’s op de portefeuille, maar tegelijkertijd moet er veel meer aandacht naar het klimaatbestendig (weerbaar tegen klimaatverandering) maken van de portefeuille én de reële economie.’ Slechts een handvol institutionele beleggers heeft naast klimaatrisico’s ook klimaatbestendigheid van de portefeuille opgenomen in het beleid en de implementatie daarvan.’

Maak harde keuzes

Lucienne de Bakker, projectmanager van het onderzoek, vindt dat daarin best harde keuzes mogen worden gemaakt: ‘We zien graag dat beleggers een uitgebreide engagement- en duidelijke escalatiestrategie ontwikkelen. Door het stembeleid in te zetten naast engagement en bedrijven uit te sluiten die geen verbetering laten zien. Werk samen met zowel bedrijven met een zware uitstoot, als met bedrijven die al werk maken van de overgang naar netto nul. Maak gebruik van sector-tijdspaden die in overeenstemming zijn met wetenschappelijke IEA- en IPCC-scenario’s.

‘Het moment van afwachten, van naar elkaar kijken, wie gaat wat doen, is ruimschoots voorbij. Of zou dat moeten zijn. Neem als organisatie het voortouw: committeer je aan ambitieuze maar realistische toezeggingen voor het terugdringen van emissies en maak tegelijkertijd portefeuilles economiebestendig tegen de gevolgen van klimaatverandering.’

Top 5

De top 5 uit het rapport zijn in volgorde van prestaties Athora Netherlands, NN Group, ABP, A.S.R. en BpfBouw. Hoewel twee verzekeraars aan kop staan, blijven toch grosso modo verzekeraars achter met de integratie van klimaatgerelateerde risico’s en criteria in het beleggingsproces en in de portefeuilles, aldus het rapport.

Athora Netherlands komt met name goed uit de bus door het stellen van absolute doelstellingen in CO2-reductie die gestoeld zijn op wetenschappelijke onderbouwingen. Daarnaast gaan zij pro-actief het gesprek aan met bedrijven en stakeholders.

Bron: VBDO

GEEN REACTIES