Hoe zit dat in Marokko met steun na een catastrofe ?

Bron: Marokko Nieuws
Marokko heeft sinds 2020 een systeem om de gevolgen van catastrofale gebeurtenissen te dekken.
Dit systeem bestaat uit twee delen: een verzekeringssysteem en een compensatiesysteem.

Het verzekeringssysteem wordt beheerd door verzekeringsmaatschappijen en biedt dekking voor burgers die een verzekering hebben afgesloten tegen catastrofale gebeurtenissen, zoals
* aardbevingen,
* overstromingen,
* terroristische daden of
* volksopstanden.
Verzekeraars bieden in Marokko dus meer zekerheid dan in Nederland!

Compensatie voor onverzekerden
Het compensatiesysteem wordt beheerd door het Solidariteitsfonds tegen Catastrofale Gebeurtenissen en biedt compensatie voor mensen die geen enkele verzekeringsdekking hebben.
Om in aanmerking te komen voor compensatie, moet de regeringsleider een besluit uitvaardigen waarin de gebeurtenis tot een catastrofe wordt verklaard en de getroffen gebieden, datum en duur worden gespecificeerd. De verzekerden moeten hun verzekeringsmaatschappij of haar vertegenwoordiger op de hoogte stellen van het plaatsvinden van een mogelijk gedekte gebeurtenis zodra hij hiervan kennis krijgt en binnen maximaal twintig dagen na de bovengenoemde gebeurtenis.

De niet-verzekerden moeten zich registreren in een register binnen een periode van negentig dagen vanaf de datum van publicatie van het administratieve besluit van de premier waarin het catastrofale incident wordt verklaard in de Staatscourant. Vervolgens moeten zij een dossier indienen bij het Solidariteitsfonds tegen Catastrofale Gebeurtenissen.

Het compensatiesysteem heeft een budget van 534 miljoen dirham, dat kan worden aangevuld met een lening van de Wereldbank ter waarde van 2,8 miljard dirham, die kan worden ingetrokken in gevallen waarin het Koninkrijk met catastrofale gebeurtenissen wordt geconfronteerd, ter ondersteuning van de inspanningen om de schade te beperken en weer op te bouwen. Bovendien kan Marokko zich wenden tot internationale financiële instellingen om dringende financiering te verkrijgen ter ondersteuning van reddings- en wederopbouwinspanningen.

824 miljoen Euro max bij een natuurramp
Het plafond van het compensatiesysteem varieert afhankelijk van de aard en de omvang van de catastrofe. Bij natuurrampen ligt het rond de 9 miljard dirham per jaar, terwijl het bij gewelddadige menselijke daden niet meer dan 300 miljoen dirham per jaar bedraagt. De compensatie omvat lichamelijke schade, verlies van een familielid, schade aan het hoofdverblijf en verlies van het gebruik van de woning.

Marokko wordt bedreigd door verschillende catastrofale gebeurtenissen, vooral aardbevingen en overstromingen. Deze gebeurtenissen kunnen grote sociale en economische gevolgen hebben voor het land en de ontwikkeling in de getroffen gebieden schaden. Daarom is het belangrijk om een nationale strategie te hebben voor het beheer van de risico’s van natuurrampen, die zich richt op preventie, reactie, wederopbouw en veerkracht.

Volgens de Wereldbank zal Marokko in de komende dertig jaar waarschijnlijk een natuurlijke gebeurtenis ondergaan met verliezen ter waarde van 10 miljard dirham, wat neerkomt op 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

491 miljard Dirham
De schade van de aardbeving van afgelopen vrijdag wordt geraamd op 4,5 miljard euro (491 miljard Dirham) en volgens Amerikaanse experts kan deze oplopen tot 9,6 miljard euro, ongeveer 8 procent van het bbp

De compensatieregeling ziet er goed uit, maar de financiële draagkracht is volstrekt niet toereikend. Zoals dat wel vaker het geval is bij overheden.

GEEN REACTIES